Chế độ nghỉ phép hằng năm đối với sĩ quan Quân đội nhân dân

Rate this post

Image

Bạn đã bao giờ tò mò về chế độ nghỉ phép hằng năm của các sĩ quan Quân đội nhân dân không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chế độ nghỉ phép hằng năm đối với sĩ quan Quân đội nhân dân.

1. Sĩ quan Quân đội nhân dân là ai?

Sĩ quan Quân đội nhân dân là những cán bộ hoạt động trong lĩnh vực quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng, sĩ quan đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ và xây dựng quốc gia.

2. Chế độ nghỉ phép hằng năm đối với sĩ quan Quân đội nhân dân

Theo quy định của Thông tư 153/2017/TT-BQP, chế độ nghỉ phép hằng năm đối với sĩ quan Quân đội nhân dân được xác định như sau:

(i) Sĩ quan được nghỉ phép hằng năm theo dưới đây:

  • Dưới 15 năm công tác: 20 ngày nghỉ phép.
  • Từ 15 đến dưới 25 năm công tác: 25 ngày nghỉ phép.
  • Từ 25 năm công tác trở lên: 30 ngày nghỉ phép.

(ii) Sĩ quan đóng quân xa gia đình khi nghỉ phép hằng năm được nghỉ thêm theo quy định sau:

  • 10 ngày nghỉ phép đối với các trường hợp đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên, đóng quân ở vùng sâu, xa, biên giới từ 300 km trở lên và đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
  • 05 ngày nghỉ phép đối với các trường hợp đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km, đóng quân ở vùng sâu, xa, biên giới từ 200 km trở lên và có hệ số khu vực 0,5 trở lên, đóng quân tại các đảo được hưởng phụ cấp khu vực.

(iii) Trường hợp sĩ quan không thể nghỉ phép năm được do yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị chỉ huy xem xét và quyết định cho sĩ quan nghỉ bù phép năm trước. Trường hợp đặc biệt, nếu vẫn không thể bố trí cho sĩ quan đi phép, sĩ quan sẽ được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa được nghỉ theo quy định tại Thông tư 13/2012/TT-BQP.

(iv) Thời gian đi đường không tính vào số ngày được nghỉ phép hằng năm theo quy định.

(v) Hằng năm, chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên sẽ căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị lập kế hoạch nghỉ phép cho sĩ quan. Tỷ lệ nghỉ thường xuyên không quá 15% tổng số sĩ quan của đơn vị. Các đơn vị không thuộc khối sẵn sàng chiến đấu sẽ thực hiện cho phù hợp với tính chất và yêu cầu nhiệm vụ. Các học viện, nhà trường chủ yếu sẽ bố trí nghỉ phép cho sĩ quan vào dịp hè.

3. Các chế độ nghỉ khác của sĩ quan

Sĩ quan tại ngũ còn được hưởng các chế độ nghỉ sau:

  • Nghỉ phép đặc biệt.
  • Nghỉ ngày lễ, tết.
  • Nghỉ an điều dưỡng.
  • Nghỉ hằng tuần.
  • Nghỉ chuẩn bị hưu.

Trong thời gian nghỉ theo quy định, sĩ quan sẽ được hưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp và thanh toán tiền nghỉ phép theo quy định tại Thông tư 13/2012/TT-BQP.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập website Luật Sư Tuấn để tìm hiểu thêm.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Cách nhận xét học bạ theo Thông tư…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Mẫu Sổ Quỹ Tiền Mặt – Hướng Dẫn Cách Ghi Sổ Quỹ Tiền Mặt Hệ thống tài khoản theo thông tư 133:…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH: Sửa đổi Thông tư chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Khám theo thông tư…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…