Thường Vụ Quân Ủy Trung Ương: Đề Xuất Chế Độ Hưu Trí Cán Bộ Quân Đội

Rate this post

Ảnh: Nguồn

Chiều ngày 16/10, tại Hà Nội, đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân Ủy Trung Ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp Thường Vụ Quân Ủy Trung Ương. Cuộc họp đã tập trung xem xét và thảo luận về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP ngày 15/8/2011 của Bộ Quốc phòng.

Tạo điều kiện tốt hơn cho cán bộ quân đội nghỉ hưu

Thông tư số 158 đã được triển khai một cách nghiêm túc và chặt chẽ bởi các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của cán bộ quân đội nghỉ hưu, đồng thời củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân và dân.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích và thảo luận về những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chế độ và chính sách này, đồng thời làm rõ những vấn đề pháp lý và nguồn lực gặp phải để triển khai các chế độ và chính sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội hiện nay.

Bảo đảm chế độ, chính sách hưu trí đầy đủ cho cán bộ quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang, trong bài phát biểu kết luận cuộc họp, đã nhấn mạnh rằng quân đội cần tiếp tục đảm bảo chế độ và chính sách hưu trí cho cán bộ quân đội một cách đầy đủ về cả mặt vật chất và tinh thần.

Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng hiện nay vẫn còn những hạn chế về chế độ và chính sách hưu trí cho cán bộ quân đội, chưa đáp ứng đủ các yêu cầu về cuộc sống vật chất và tinh thần. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần dựa trên các quy định và thông tư của Bộ Quốc phòng để điều chỉnh, hoàn thiện và bảo đảm các chế độ và chính sách hưu trí phù hợp. Đồng thời, cần tiếp tục xem xét, nghiên cứu và đánh giá lại các văn bản, quy định về việc thực hiện chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chế độ và chính sách hưu trí.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non Thông tư 31/2023/TT-BYT: Quy định về việc thu hồi…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn tài khoản 154 (chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023 (Phần 2)…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn lập và ký chứng từ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhiều hiệu trưởng chưa nắm rõ…