Luật Sư Tuấn: Thông tư 02/2017/TT-VPCP – Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Rate this post

Xin chào bạn đọc! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thông tư 02/2017/TT-VPCP – một tài liệu quan trọng hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc – chính là những giá trị cốt lõi mà chúng ta hướng đến. Mời bạn cùng tìm hiểu chi tiết bên dưới.

Những điều cần biết về Thông tư 02/2017/TT-VPCP

Thông tư 02/2017/TT-VPCP là một văn bản quan trọng, hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Đây là tài liệu có tính chất chính thức, được ban hành bởi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vào ngày 31 tháng 10 năm 2017.

Ý kiến đóng góp về quy định thủ tục hành chính

1. Nhận xét chung về quy định TTHC

Thông tư này quy định về thủ tục hành chính, bao gồm nhiều quy định quan trọng. Tuy nhiên, sau khi xem xét, chúng ta cũng có thể nhận thấy một số hạn chế và bất cập trong quy định này, bao gồm:

 • Một số thủ tục không cần thiết.
 • Một số thủ tục chưa hợp lý, đơn giản và dễ thực hiện, gây ra sự bất bình đẳng.
 • Một số thủ tục không đáp ứng được yêu cầu về hiến pháp, pháp luật, thống nhất và đồng bộ.
 • Kỹ thuật và ngôn ngữ sử dụng trong một số quy định chưa rõ ràng, khó hiểu và thực hiện.

2. Ý kiến cụ thể về quy định về thủ tục hành chính

Trong phần này, chúng ta sẽ đề cập đến ý kiến cụ thể về quy định thủ tục hành chính. Dưới đây là một số ý kiến và giải pháp để cải thiện quy định này:

 • Đề nghị không quy định một số thủ tục không cần thiết.
 • Đề nghị thay thế một số thủ tục bằng biện pháp thực hiện chính sách khác.
 • Đề nghị sửa đổi quy định theo hướng chuyển từ chấp thuận sang thông báo.
 • Đề nghị bỏ yêu cầu hồ sơ trong một số trường hợp cụ thể.

3. Về những nội dung khác liên quan

Ngoài ra, còn có một số nội dung khác liên quan đến quy định thủ tục hành chính mà chúng ta cần lưu ý:

 • Nêu rõ bất cập và hạn chế của quy định.
 • Đề xuất và kiến nghị để cải thiện.

Luật Sư Tuấn – Đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về luật pháp

Nếu bạn đang cần sự tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục hành chính, Luật Sư Tuấn chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sự tư vấn tốt nhất và giai đoạn hành chính thuận lợi nhất. Hãy truy cập Luật Sư Tuấn để biết thêm thông tin.


Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT, …(9)…A(10)….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (chữ ký, dấu (nếu có)) Họ và tên

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: Đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các dự án đầu tư…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39 Thông tư 08/2019/TT-BYT: Định mức sử…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…