Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường THCS, THPT

Rate this post

Image

Chào mừng bạn đến với Luật Sư Tuấn! Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc gia với các trường THCS và THPT. Đây là một vấn đề quan trọng trong hệ thống giáo dục của chúng ta, vì chất lượng giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo mục tiêu giáo dục của chúng ta và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.

Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Các trường bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá trường trung học, quy trình đánh giá trường trung học, công nhận và cấp chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận và cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này, chúng ta sẽ hiểu các từ ngữ sau:

  1. Chất lượng giáo dục trường trung học: đáp ứng mục tiêu của trường trung học, đảm bảo yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục, phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.
  2. Tự đánh giá: quá trình của trường trung học dựa trên tiêu chuẩn đánh giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tự xem xét, đánh giá chất lượng các hoạt động giáo dục cơ sở vật chất, các vấn đề khác của nhà trường để điều chỉnh nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn đánh giá trường trung học.
  3. Đánh giá ngoài: quá trình khảo sát, đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước đối với trường trung học để xác định mức đạt được tiêu chuẩn đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  4. Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học: yêu cầu đối với trường trung học để đảm bảo chất lượng hoạt động. Có 4 mức tiêu chuẩn (từ Mức 1 đến Mức 4) với yêu cầu tăng dần. Mức sau bao gồm tất cả yêu cầu của mức trước và bổ sung yêu cầu nâng cao.
  5. Tiêu chí đánh giá trường trung học: yêu cầu đối với trường trung học trong một nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có các chỉ báo.
  6. Chỉ báo đánh giá trường trung học: yêu cầu đối với trường trung học trong một nội dung cụ thể của mỗi tiêu chí.

Điều 3. Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học

Mục đích của kiểm định chất lượng giáo dục là xác định mức đáp ứng mục tiêu giáo dục của trường trung học, lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. Đồng thời, thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường trung học để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục. Điều này góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho trường trung học không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Điều 4. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học được thực hiện theo các bước:

  1. Tự đánh giá.
  2. Đánh giá ngoài.
  3. Công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Điều 5. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học

Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học là 05 năm. Trường trung học sẽ được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn. Sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, trường trung học sẽ được công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 và đăng ký đánh giá ngoài để đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.

Điều 6. Các mức đánh giá trường trung học

Trường trung học sẽ được đánh giá theo các mức sau:
a) Mức 1: Đáp ứng quy định tại Mục 1 Chương II của Quy định.
b) Mức 2: Đáp ứng quy định tại Mục 2 Chương II của Quy định.
c) Mức 3: Đáp ứng quy định tại Mục 3 Chương II của Quy định.
d) Mức 4: Đáp ứng quy định tại Mục 4 Chương II của Quy định.

Tiêu chí đánh giá trường trung học sẽ được công nhận đạt khi tất cả các chỉ báo trong tiêu chí đạt yêu cầu. Chỉ báo được công nhận đạt khi tất cả nội dung của chỉ báo đạt yêu cầu.

Như vậy, Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT đã đặt các quy định quan trọng về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia cho các trường THCS và THPT. Chúng ta hy vọng rằng các quy định này sẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả giáo dục của các trường trung học, đồng thời khuyến khích đầu tư và huy động nguồn lực cho giáo dục.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về chủ đề này, hãy truy cập Luật Sư Tuấn để tìm hiểu thêm.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Thông tư 48/2015/TT-BCA: Các quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng và phòng cháy và chữa cháy…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Tự quyết toán thuế TNCN cần Thư xác nhận thu nhập hay không? Thông tư 07/2019/TT-BCA: Quy định mới về các biểu…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 45/2013/TT-BTC: Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG: Đào tạo kế toán thực…