Nghị định 38/2019/NĐ-CP: Mức lương cơ sở cho cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Rate this post

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã chính thức có hiệu lực. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, cải thiện thu nhập và đảm bảo công bằng cho đối tượng người hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị – xã hội và cơ quan lực lượng vũ trang. Luật Su Tuan xin mời bạn đọc tìm hiểu thêm về nghị định này.

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), xã, phường, thị trấn (cấp xã), đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng cho:

 1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008.
 2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008.
 3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.
 4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
 5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.
 6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
 7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
 8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
 9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mức lương cơ sở

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở theo khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Kinh phí thực hiện

Để đảm bảo thực hiện nghị định này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ như sau:

 1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương sẽ sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ nguồn kinh phí được giao để thực hiện mức lương cơ sở.
 2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ nguồn kinh phí được giao và sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương để thực hiện mức lương cơ sở.
 3. Ngân sách trung ương sẽ bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu sau khi đã thực hiện các quy định tại nghị định này.

Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 và thay thế Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018. Các bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị được giao nhiệm vụ thi hành nghị định này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC. Tại sao bạn nên…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Luật Thuế GTGT và cách áp dụng mới nhất Thông tư 103/2014/TT-BTC: Thay đổi cách tính thuế nhà thầu nước ngoài Tải…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 45/2018/TT-BTC: Quản lý và khấu hao tài sản cố định Thông tư 83/2012/TT-BTC: Hướng dẫn các biện pháp miễn, giảm,…