Luật Sư Tuấn: Thông tư 19/2023/TT-BYT – Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

Rate this post

Image

Điều 2 của Thông tư 19/2023/TT-BYT đã đề cập đến việc áp dụng Thông tư cho các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế. Điều này bao gồm:

Cơ quan và tổ chức hành chính

 • Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế.
 • Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) quản lý nhà nước về y tế.
 • Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp huyện) quản lý nhà nước về y tế.

Xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, việc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc xác định vị trí việc làm sẽ không tăng biên chế công chức nếu không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Image

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế bao gồm:

Lĩnh vực Y tế dự phòng

 • Chuyên viên cao cấp về Kiểm soát bệnh tật;
 • Chuyên viên chính về Kiểm soát bệnh tật;
 • Chuyên viên về Kiểm soát bệnh tật.

Lĩnh vực Thiết bị y tế, Công trình y tế

 • Chuyên viên cao cấp về thiết bị y tế, công trình y tế;
 • Chuyên viên chính về thiết bị y tế, công trình y tế;
 • Chuyên viên về thiết bị y tế, công trình y tế.

Lĩnh vực Dược

 • Chuyên viên cao cấp về dược;
 • Chuyên viên chính về dược;
 • Chuyên viên về dược.

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 • Chuyên viên cao cấp về An toàn thực phẩm;
 • Chuyên viên chính về An toàn thực phẩm;
 • Chuyên viên về An toàn thực phẩm.

Lĩnh vực Dân số

 • Chuyên viên cao cấp về Dân số;
 • Chuyên viên chính về Dân số;
 • Chuyên viên về Dân số.

Lĩnh vực Khám, chữa bệnh

 • Chuyên viên cao cấp về quản lý khám, chữa bệnh;
 • Chuyên viên chính về quản lý khám, chữa bệnh;
 • Chuyên viên về quản lý khám, chữa bệnh.

Lĩnh vực Bảo hiểm y tế

 • Chuyên viên cao cấp về Bảo hiểm y tế;
 • Chuyên viên chính về Bảo hiểm y tế;
 • Chuyên viên về Bảo hiểm y tế.

Lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em

 • Chuyên viên cao cấp về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em;
 • Chuyên viên chính về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em;
 • Chuyên viên về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế gồm các nội dung sau:

 • Tên vị trí việc làm;
 • Quy trình công việc liên quan;
 • Mục tiêu vị trí việc làm;
 • Các công việc và tiêu chí đánh giá;
 • Các mối quan hệ công việc;
 • Phạm vi quyền hạn;
 • Các yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân;
 • Các năng lực.

Theo Bộ Y tế, các cơ quan và tổ chức hành chính nêu tại Điều 2 của Thông tư 19/2023/TT-BYT sẽ xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức mình gửi cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ cùng cấp để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có sự thay đổi hoặc bổ sung về các văn bản quy phạm pháp luật được đề cập trong Thông tư này, thì việc thay đổi hoặc bổ sung sẽ được thực hiện theo văn bản mới ban hành.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 22/12/2023 theo quy định của Bộ Y tế. Đối với các công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này, sẽ được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Luật Sư Tuấn

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT – Quy tắc ứng xử trong trường mầm non, giáo dục phổ thông Quy định bảo…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non Tiểu Học Khương Mai Thông tư 65/2013/TT-BTC: Sửa đổi…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện (08/2011/TT-BYT) Nghị định 158/2007/NĐ-CP: Quy định danh mục…