Hỏi đáp CSTC

Rate this post

Điều 16 trong Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính đã đưa ra quy định về việc quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Điều này quy định rõ:

Quản lý tài chính các hoạt động sự nghiệp của xã

Tài chính các hoạt động sự nghiệp của xã bao gồm các khoản thu, chi phát sinh từ các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, các hoạt động quản lý đò, chợ, đầm, hồ, ao, đất đai, tài nguyên, bến bãi và các hoạt động sự nghiệp khác do Ủy ban nhân dân xã trực tiếp đứng ra tổ chức và quản lý theo chế độ quy định.

Quản lý tài chính các hoạt động sự nghiệp của xã

Tài chính các hoạt động sự nghiệp của xã được tổ chức quản lý thống nhất theo nguyên tắc: … Ủy ban nhân dân xã giao cho các bộ phận, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình của xã trực tiếp thực hiện từng loại hoạt động sự nghiệp. Các bộ phận, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được Ủy ban nhân dân xã giao phải lập kế hoạch tài chính hằng năm, tính toán đầy đủ các khoản thu, các khoản chi; số phải nộp ngân sách xã hoặc số hỗ trợ từ ngân sách xã theo chế độ quy định (nếu có) trình Ủy ban nhân dân xã phê duyệt để thực hiện, Ủy ban nhân dân xã có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo kế hoạch tài chính và kết quả tài chính hàng năm của từng hoạt động sự nghiệp trình Hội đồng nhân dân xã. Hội đồng nhân dân xã giám sát các hoạt động sự nghiệp này…

Điều 7 trong Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BCT ngày 23/01/2014 của Bộ Công Thương cũng quy định về việc phát triển và quản lý chợ. Điều này nêu rõ:

Quản lý chợ

Chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng theo khoản 3 Điều 5 Nghị định này được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao cho các chủ thể tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý hoạt động tại chợ theo quy định sau:

  • Đối với chợ xây dựng mới, giao hoặc tổ chức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác quản lý chợ. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hoạt động theo quy định tại Điều 9 Nghị định này;
  • Đối với chợ đang hoạt động do Ban Quản lý chợ điều hành, từng bước chuyển sang thực hiện theo quy định tại điểm a trên đây. Ban Quản lý chợ hoạt động theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.
  • Đối với các chợ ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, giao cho các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý.

Căn cứ vào quy định tại Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, UBND xã có trách nhiệm giao cho các bộ phận, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình của xã trực tiếp thực hiện các hoạt động sự nghiệp trên địa bàn (bao gồm nhiệm vụ quản lý chợ, đò). Tuy nhiên, việc UBND xã tổ chức đấu thầu dịch vụ quản lý chợ, đò trên địa bàn nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch (đồng thời, trên thực tế hiệu quả thu NSNN từ khu vực chợ, đò do tổ chức, đơn vị trúng thầu quản lý cao hơn nhiều so với hình thức giao nhiệm vụ không qua đấu thầu) là phù hợp với nguyên tắc quản lý NSNN nêu tại khoản 1 Điều 8 Luật NSNN: “Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phân công, phân cấp quản lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp” và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (như Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BCT ngày 23/01/2014 của Bộ Công Thương về quản lý chợ).

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy định này, bạn có thể đọc tại Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Related Posts

Cách hạch toán hàng nhập khẩu mới nhất 2023

Hạch toán hàng nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp tham gia giao thương quốc tế. Với tư cách là…

Công văn hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại: Danh sách mới nhất

Có thể bạn quan tâm Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng Cách đi ngã tư đèn xanh đèn đỏ đúng luật…

Phụ lục Thông tư 153/2010/TT-BTC | metadata.com.vn

Phụ lục 1 Có thể bạn quan tâm Nhiều hiệu trưởng chưa nắm rõ Thông tư 55 và Thông tư 16 dẫn đến lạm thu Phụ lục…

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện

Thứ bảy, 8 Tháng Tám 2013Có thể bạn quan tâm Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT: Quy định mới về dạy thêm, học thêm Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT về quản lý,…

Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Luật Sư Tuấn xin giới thiệu Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP “Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình”….

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chào mừng các bạn đến với bài viết của chúng tôi! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tắc kế toán các…