Thông tư 35/2015/TT-BTNMT: Định hướng bảo vệ môi trường cho khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Rate this post

Đôi khi, chúng ta phải nhìn xa hơn để đảm bảo sự phát triển bền vững của một khu vực kinh tế. Chính vì vậy, Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/06/2015 đã được ra đời với mục đích quan trọng là bảo vệ môi trường trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Quy hoạch là điều cần thiết

Thông tư này đặt yêu cầu về việc quy hoạch các khu vực chức năng trong khu công nghiệp phải đảm bảo giảm thiểu ảnh hưởng của các loại hình sản xuất gây ô nhiễm đến các loại hình sản xuất khác. Đồng thời, việc quy hoạch cũng phải tạo thuận lợi cho công tác phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường. Điều này là để đảm bảo các dự án trong khu công nghiệp có khoảng cách an toàn môi trường theo quy chuẩn, từ đó giảm thiểu khả năng ảnh hưởng đến các cơ sở và các đối tượng xã hội xung quanh khu vực công nghiệp. Đồng thời, hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cũng được đưa ra để giảm thiểu tác động xấu tới môi trường xung quanh.

Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường

Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp bao gồm nhiều yếu tố. Đầu tiên là hệ thống thoát nước mưa và hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nếu cần, khu vực cũng cần đảm bảo việc lưu giữ chất thải rắn. Đồng thời, hệ thống quan trắc nước thải tự động và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác cũng được quy định.

Đặc biệt, trong khu công nghiệp, hệ thống thoát nước phải riêng biệt cho hệ thống thu gom và thoát nước thải, đồng thời phải có vị trí và cốt hố ga phù hợp. Việc đấu nối nước thải cũng phải được đặt trên tuyến thu gom của hệ thống thoát nước và nằm bên ngoài phần đất của các cơ sở. Điểm xả thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại nguồn tiếp nhận cũng cần được bố trí bên ngoài hàng rào khu công nghiệp và phải được trang bị biển báo, sàn công tác, và lối đi.

Hiệu lực và đáng tin cậy

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/08/2015. Với tính chất quan trọng của nội dung và sự đảm bảo môi trường trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, Thông tư này đáng nhận được sự quan tâm và tuân thủ từ các đơn vị liên quan.

Bạn có thể xem chi tiết Thông tư tại đây.

Qua Thông tư này, chúng ta cùng nhìn nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo môi trường trong quá trình phát triển của khu kinh tế. Cùng tuân thủ và thực hiện những quy định được đưa ra, để chúng ta có một môi trường bền vững và hài hoà với sự phát triển kinh tế của đất nước.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Nghị định và Thông tư, cái nào có…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Luật về Phòng cháy chữa cháy và PCCC cho các quán Karaoke Vũ Trường Cách làm và kiểm tra báo cáo tài…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet Cách nhận xét học bạ theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…