Thông tư số 10/2023/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2015/TT-BTC

Rate this post

Luật Sư Tuấn08/02/2023

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 08/02/2023

Ngày có hiệu lực: 27/03/2023

Nội dung chính:

Sáng 8/2/2023, Bộ Tài chính đã công bố Thông tư số 10/2023/TT-BTC, sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2015/TT-BTC. Thông tư này nhằm thay đổi và hoàn thiện quy định về quản lý tài chính của VCCI, đồng thời đảm bảo sự minh bạch, công khai, và hiệu quả của việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 133/2015/TT-BTC

Thông tư số 10/2023/TT-BTC tiến hành sửa đổi và bổ sung một số Điều của Thông tư số 133/2015/TT-BTC như sau:

  • Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 liên quan đến trách nhiệm của Ban Thường trực VCCI trong việc xây dựng và ban hành Quy chế quản lý tài chính của VCCI. Ban Thường trực VCCI sẽ căn cứ vào quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

  • Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 19 liên quan đến việc cung cấp kinh phí hoạt động của VCCI. Ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo kinh phí hoạt động của UBĐL và hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến của VCCI, trong đó bao gồm cả hỗ trợ do thực hiện chính sách ngừng thu phí cấp C/O.

  • Sửa đổi, bổ sung Điều 20 liên quan đến việc thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước. Thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với VCCI sẽ được thực hiện theo hình thức rút dự toán, với việc Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi. Các đơn vị trực thuộc VCCI và UBĐL cũng phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC và thực hiện thủ tục mở tài khoản, đăng ký mẫu dấu chữ ký tại Kho bạc Nhà nước.

Thay đổi tên gọi “Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam”

Thông tư số 10/2023/TT-BTC cũng thực hiện thay đổi tên gọi “Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam” thành “Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam”, theo Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này đã được ban hành nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phát triển nền kinh tế của Việt Nam.

Trách nhiệm thực hiện của địa phương

Thông tư số 10/2023/TT-BTC cũng quy định về trách nhiệm thực hiện của địa phương, bao gồm:

  • Trách nhiệm xây dựng thể chế: Địa phương không có trách nhiệm ban hành văn bản mới hoặc bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành.

  • Trách nhiệm khác: Địa phương không có trách nhiệm khác.

  • Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.

Để biết thêm chi tiết về các quy định và hướng dẫn của Thông tư số 10/2023/TT-BTC, vui lòng truy cập Luật Sư Tuấn.

Đây là quyết định quan trọng nhằm cải thiện quản lý tài chính và đảm bảo minh bạch trong việc sử dụng ngân sách nhà nước. Chúng ta hãy cùng chờ đón những hiệu quả tích cực từ việc thực hiện Thông tư này.

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Cách hạch toán vay ngắn hạn theo TT 200/2014/TT-BTC: Hướng dẫn chi tiếtCó thể bạn quan tâm Hướng dẫn tài khoản 154 (chi phí…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT: Quy định mới về dạy…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…