Tin tức mới: Cập nhật quy định mới về tuyển dụng công chức và chế độ hợp đồng làm việc

Rate this post

Giới thiệu

Chính quyền tỉnh Bình Phước vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BNV về việc sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Thông tư này cũng điều chỉnh chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức và chế độ hợp đồng làm việc

Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ đã sửa đổi Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2000/NĐ-CP về chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Theo sửa đổi, có một số điểm quan trọng sau đây:

  • Cá nhân và tổ chức có thể ký hợp đồng để làm những công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo quy định của Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Việc điều chỉnh này tuân theo luật lao động, luật dân sự, luật thương mại và không ảnh hưởng đến chỉ tiêu biên chế, số lượng nhân viên và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối với những cá nhân đã ký HĐLĐ và áp dụng bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, họ có thể chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, với mức lương không thấp hơn mức lương hiện tại.
  • Đơn vị sự nghiệp công lập có thể thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định 68. Điều này bao gồm đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí chi thường xuyên. Hiện tại, quy định chỉ nêu chung là hoạt động bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp. Việc này giúp cho đơn vị sự nghiệp công lập có thể linh hoạt trong việc tuyển dụng và quản lý nhân sự.

Thông tư 03/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, và các đính kèm văn bản cùng thể loại và cơ quan ban hành có thể được tìm thấy tại Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Một số điểm mới cơ bản của Nghị…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn tài khoản 338 (phải trả, phải nộp khác) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Phần 5) Cách lập bảng cân đối kế…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Hệ thống tài khoản – 515. Doanh thu hoạt động tài chính. Luật Sư Tuấn: Những điểm mới trong quy định mua…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…