Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Rate this post

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Đây là một thông tư quan trọng đối với việc giao kết hợp đồng lao động tại Việt Nam. Vậy, hãy cùng tìm hiểu về nội dung chi tiết của Thông tư này.

Phụ lục

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH được ban hành kèm theo Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đây là một phụ lục quan trọng trong việc thực hiện Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Mẫu số 1

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH có gắn kèm Mẫu số 1. Đây là một mẫu biểu mẫu để thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động. Mẫu biểu này gồm các thông tin về bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền và cam kết của các bên.

Căn cứ pháp lý

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH đưa ra các căn cứ pháp lý để thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động. Cụ thể là căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2005 và các quy định khác liên quan đến việc giao kết hợp đồng lao động.

Nội dung ủy quyền

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH xác định rõ nội dung của quyền ủy quyền trong việc giao kết hợp đồng lao động. Theo đó, bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Thời hạn ủy quyền

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể thời hạn ủy quyền trong việc giao kết hợp đồng lao động. Thời hạn ủy quyền được tính từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

Cam kết của các bên

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH yêu cầu hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền đã được thỏa thuận. Mọi tranh chấp giữa bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền sẽ được hai bên tự giải quyết.

Luật Sư Tuấn

Luật Sư Tuấn là một trong những luật sư uy tín và giàu kinh nghiệm tại Việt Nam. Với sự tư vấn và hỗ trợ của Luật Sư Tuấn, việc giao kết hợp đồng lao động sẽ được thực hiện đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho các bên. Hãy liên hệ với Luật Sư Tuấn qua luatsutuan.net để nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và hiệu quả.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Thông tư 03/2019/TT-BXD: Đổi mới quản lý an…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông tư 39/2016/TT-BTC: Sửa đổi quy định kiểm soát, thanh toán chi ngân sách nhà nước Hệ thống tài khoản – 515….

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thông tư 89/2014/TT-BTC: Hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…