Cách đọc quyết định hành chính

Rate this post

Bạn có biết làm thế nào để đọc quyết định hành chính một cách hiệu quả? Quyết định hành chính là một văn bản quan trọng trong quản lý hành chính nhà nước. Nhưng bạn đã biết chính xác nó có ý nghĩa như thế nào không? Hãy cùng tôi tìm hiểu về quyết định hành chính và cách đọc nó.

Quyết định hành chính là gì?

Theo Luật Tố tụng Hành chính 2015, quyết định hành chính là văn bản được các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành.

Quyết định hành chính có nội dung quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Để dễ hiểu hơn, quyết định hành chính là một văn bản được ban hành bởi các cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong tổ chức đó để quyết định về các vấn đề cụ thể trong quản lý hành chính. Nó chỉ áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Quyết định hành chính nào không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?

Theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính 2015, có một số trường hợp quyết định hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong tố tụng hành chính. Cụ thể như sau:

 • Quyết định hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật.
 • Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Điều này có nghĩa là các quyết định hành chính thuộc các lĩnh vực bí mật nhà nước, quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, hoặc quyết định mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức sẽ không được giải quyết bởi Tòa án trong tố tụng hành chính.

Khiếu kiện quyết định hành chính nào thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện?

Theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính 2015, Tòa án cấp huyện sẽ giải quyết những khiếu kiện sau đây:

 1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

 3. Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Tóm lại, khiếu kiện quyết định hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện là khiếu kiện quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó. Trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Khiếu kiện quyết định hành chính nào thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh?

Theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính 2015, khiếu kiện quyết định hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh bao gồm:

 • Khiếu kiện quyết định hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính.

 • Khiếu kiện quyết định hành chính của cơ quan thuộc một trong các cơ quan nhà nước quy định và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính.

 • Khiếu kiện quyết định hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.

 • Khiếu kiện quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

 • Khiếu kiện quyết định hành chính của cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú tại Việt Nam thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm lại, khiếu kiện quyết định hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh là khiếu kiện quyết định hành chính của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Related Posts

Đồng sở hữu đất: Quy định và các mẫu xác nhận đồng sở hữu quyền sử dụng đất

Hiện nay, trong các giao dịch về đất đai có một số trường hợp bên mua chỉ nhận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất của…

Đoạn Dịch Mẫu Hợp Đồng Ngoại Thương (Song Ngữ)

Nhưng Luật Sư Tuấn tôi cam kết rằng, bài viết này sẽ không chỉ là một bản dịch đơn thuần. Tôi sẽ mang đến cho bạn một…

Thời Cơ Cách Mạng: Chìa Khóa Cho Thành Công Triệt Để

Có thể bạn quan tâm Thông tư định kỳ chuyển đổi vị trí công tác CCVC thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ Quy định về đơn…

20 mẫu quyết định bổ nhiệm các vị trí nhân sự trong công ty mới nhất 2024

Chào mừng bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 20 mẫu quyết định bổ nhiệm các vị…

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng: Hướng dẫn thực hiện

Hồ sơ hoàn công là một quy trình quan trọng sau khi hoàn thành dự án. Việc chuẩn bị hồ sơ hoàn công không phức tạp như…

Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15: Tìm hiểu về danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

Chào bạn! Bạn đang quan tâm đến mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu…