CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG: ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ

Rate this post

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin tức về các giao dịch kinh tế, tài chính đã xảy ra và đã hoàn thành, và chúng là căn cứ để ghi sổ kế toán. Hôm nay, chúng tôi của công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ với các bạn hệ thống danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ tài chính.

Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Mẫu chứng từ kế toán tiền lương
 • Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho
 • Mẫu chứng từ kế toán bán hàng
 • Mẫu chứng từ kế toán tiền tệ
 • Mẫu chứng từ kế toán tài sản cố định

Ngoài ra, còn có chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác.

Mẫu chứng từ kế toán theo QĐ 48

a. Mẫu chứng từ kế toán bắt buộc:

 • Phiếu thu, phiếu chi, séc, biên lai thu tiền, vé thu phí, lệ phí, trái phiếu, tín phiếu, công trái, các loại hoá đơn bán hàng và mẫu chứng từ bắt buộc khác. Các mẫu chứng từ này được quy định bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đơn vị kế toán phải tuân thủ các quy định về biểu mẫu, nội dung và phương pháp ghi chúng.

b. Mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn:

 • Là các mẫu chứng từ kế toán do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Ngoài các nội dung quy định trên mẫu, đơn vị kế toán có thể bổ sung thêm chỉ tiêu hoặc thay đổi hình thức mẫu biểu để phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của mình.

Danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48

TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TÍNH CHẤT
BB (*) HD (*)
A- CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY
I- Lao động tiền lương
1 Bảng chấm công 01a-LĐTL x
2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL x
3 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL x
4 Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL x
5 Giấy đi đường 04-LĐTL x
6 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL x
7 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL x
8 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL x
9 Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL x
10 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL x
11 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL x
12 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL x
II- Hàng tồn kho
1 Phiếu nhập kho 01-VT x
2 Phiếu xuất kho 02-VT x
3 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 03-VT x
4 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT x
5 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 05-VT x
6 Bảng kê mua hàng 06-VT x
7 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT x
III- Bán hàng
1 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH x
2 Thẻ quầy hàng 02-BH x
3 Bảng kê mua lại cổ phiếu 03-BH x
4 Bảng kê bán cổ phiếu 04-BH x
IV- Tiền tệ
1 Phiếu thu 01-TT x
2 Phiếu chi 02-TT x
3 Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT x
4 Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT x
5 Giấy đề nghị thanh toán 05-TT x
6 Biên lai thu tiền 06-TT x
7 Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 07-TT x
8 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT x
9 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) 08b-TT x
10 Bảng kê chi tiền 09-TT x
V- Tài sản cố định
1 Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ x
2 Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ x
3 Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ x
4 Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ x
5 Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ x
6 Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ x
B- CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
1 Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH x
2 Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản x
3 Hoá đơn Giá trị gia tăng 01GTKT-3LL x
4 Hoá đơn bán hàng thông thường 02GTGT-3LL x
5 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 03 PXK-3LL x
6 Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 04 HDL-3LL x
7 Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính 05 TTC-LL x
8 Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn 04/GTGT x

Ghi chú: () BB: Mẫu bắt buộc () HD: Mẫu hướng dẫn

Mọi giao dịch kinh tế, tài chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đều cần lập chứng từ và ghi chép đầy đủ, trung thực và khách quan. Chứng từ kế toán phải có các yếu tố sau:

 • Tên và số hiệu chứng từ kế toán
 • Ngày, tháng, năm lập chứng từ
 • Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ
 • Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ
 • Nội dung giao dịch kinh tế, tài chính phát sinh
 • Số lượng, đơn giá và số tiền ghi bằng số; tổng số tiền ghi bằng số và chữ
 • Chữ ký, họ tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan

Chứng từ kế toán cần được lập đầy đủ số liên theo quy định. Ghi chép chứng từ phải rõ ràng, trung thực, không được tẩy xoá hoặc sửa chữa trên chứng từ. Nếu viết sai, cần huỷ bỏ và không được xé trang chứng từ ra khỏi cuốn.

Luật Sư Tuấn chúc bạn thành công trong việc lập chứng từ kế toán.


Ảnh chỉ mang tính minh họa và do công ty kế toán Thiên Ưng cung cấp.

Nguồn thông tin: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Quyết định giám đốc thẩm về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 01/2017/LĐ-GĐT Mẫu biên bản thương…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Thông tư định kỳ chuyển đổi vị trí công tác CCVC thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ Hợp…