Xác định chi phí dự phòng trượt giá khi lập dự toán năm 2022

Rate this post

Trong quá trình lập dự toán xây dựng, chi phí dự phòng đóng một vai trò quan trọng. Nó bao gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong quá trình xây dựng công trình. Cùng tìm hiểu chi tiết về xác định chi phí dự phòng trượt giá khi lập dự toán năm 2022.

Xác định chi phí dự phòng trượt giá khi lập dự toán năm 2022

Hiện nay, việc xác định chi phí dự phòng trượt giá được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021. Cụ thể, phương pháp xác định chi phí dự phòng trượt giá được mô tả tại mục 2.5 của Phụ lục này.

Theo đó, công thức xác định chi phí trượt giá được xác định như sau:

T = độ dài thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng, với T > 1 (năm);
t = khoảng thời gian tương ứng (theo năm) theo kế hoạch dự kiến thực hiện dự án, t = 1/T;
Vt = vốn đầu tư trước dự phòng theo kế hoạch thực hiện trong năm thứ t;
LVayt = chi phí lãi vay của vốn đầu tư thực hiện theo kế hoạch trong năm thứ t;
IXDCTbq = chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá.

Để đơn giản, trong bài viết này, ta chỉ xét trường hợp không có chi phí lãi vay của vốn đầu tư và biến động của chỉ số giá xây dựng.

Xác định chi phí trượt giá

Để minh họa việc xác định chi phí dự phòng trượt giá, ta giả sử một công trình với vốn đầu tư là 1.000.000 đồng (1 tỉ đồng). Phân bổ vốn qua 2 năm 2022 và 2023 với tỉ lệ 50%-50%.

Biết chỉ số giá các năm trước đó lần lượt là:

  • Năm 2018: 102%
  • Năm 2019: 103%
  • Năm 2020: 105%
  • Năm 2021: 107%

Chúng ta có thể áp dụng các bước sau để xác định chi phí trượt giá:

Bước 1: Xác định chỉ số trượt giá liên hoàn

Từ các chỉ số giá trước đó, ta tính tỉ lệ chỉ số giá năm sau so với chỉ số giá năm trước.

Năm 2019/2018 = 103%/102% = 1,009804
Năm 2020/2019 = 105%/103% = 1,019417
Năm 2021/2020 = 107%/105% = 1,019048

Bước 2: Xác định chỉ số giá bình quân qua từng năm

Từ tỉ lệ chỉ số trượt giá liên hoàn, ta tính chỉ số giá bình quân qua từng năm.

IXDCTbq = (1,009804 + 1,019417 + 1,019048)/3 = 1.01609

Image

Bước 3: Xác định chi phí trượt giá

  • Năm 2022: Vốn phân bổ 500.000.000 đồng
  • Năm 2023: Vốn phân bổ 500.000.000 đồng

Chi phí trượt giá được tính theo công thức:

Gdp2 = (500.000.000*(1.01609^1 - 1)) + (500.000.000*(1.01609^2 - 1)) = 24.264.500 đồng

Tỉ lệ chi phí trượt giá là 2,426%.

Đây là cách xác định chi phí dự phòng trượt giá khi lập dự toán cho năm 2022. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Hệ thống tài khoản – 413. Chênh lệch tỷ giá hối đoái.Có thể bạn quan tâm Hệ thống tài khoản – 413. Chênh lệch…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Tại sao bạn nên sử dụng mẫu bảng chấm công trực tuyến Những điểm mới trong thực hiện chế độ trợ cấp…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…