Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN: Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Rate this post

Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN vừa được ban hành có hiệu lực từ ngày 8/6/2015, thay thế cho thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 7/5/2007. Ngay từ tiêu đề đã thể hiện được sự quan trọng và hấp dẫn của thông tư này đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn chi tiết về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí

Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN được chia thành 3 chương và 16 điều, trong đó có sự hướng dẫn định mức xây dựng dự toán chi nhiệm vụ KH&CN và định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN. Thông tư này không chỉ thay đổi cách tính tiền công lao động theo các chuyên đề nghiên cứu mà còn tính theo ngày công thực tế của người tham gia nghiên cứu và mức lương cơ bản, từ đó phù hợp hơn với tình hình thực tế. Ngoài ra, thông tư còn bổ sung một số nội dung chi và định mức chi trong quá trình triển khai nhiệm vụ mà thông tư trước đó chưa rõ định mức, như: chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước, chi mua bí quyết công nghệ, sáng chế, mua thiết kế phần mềm, chi tuyên truyền phổ biến kết quả nghiên cứu, chi cho chuyên gia tư vấn độc lập và tăng định mức chi họp hội đồng, hội thảo, hội nghị.

Trách nhiệm của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN

Theo thông tư, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm xây dựng thuyết minh dự toán tiền công dựa trên cấu trúc chung nhiệm vụ KH&CN và chi tiết theo từng chức danh tham gia thực hiện nội dung công việc, số ngày công tham gia của từng chức danh. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong việc phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ nghiên cứu.

Hiệu lực và áp dụng của thông tư

Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 8/6/2015. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau ngày có hiệu lực của thông tư này sẽ phải áp dụng các quy định trong thông tư. Đối với các nhiệm vụ KH&CN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm thông tư này có hiệu lực, thì tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt. Để tránh việc tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ phải xây dựng lại thuyết minh đề tài, dự án, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính đã thống nhất và cho phép các nhiệm vụ KH&CN đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, hội đồng tư vấn giao trực tiếp trước ngày 8/6/2015 được tiếp tục áp dụng theo quy định của thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 7/5/2007.

Tổng kết

Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN cung cấp hướng dẫn chi tiết về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Đây là tài liệu vô cùng quan trọng và cần thiết để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực kinh phí của nhà nước cho các nhiệm vụ KH&CN. Để biết thêm chi tiết về thông tư này, bạn có thể xem tại Luật Sư Tuấn.

Ảnh: Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Thông tư 31/2023/TT-BYT: Quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP Thông tư 07/1999/TT-BYT –…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn phòng chống thiên tai Hướng dẫn tài khoản 131 (phải thu của khách hàng) theo Thông tư…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Chế độ thanh toán cho báo cáo viên và người biên soạn tài liệu cho hội nghị? Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng…