Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu – Hướng dẫn chi tiết

Rate this post

Trong quá trình kinh doanh, việc đóng thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu và quy trình thực hiện nó.

Thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế trước ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh (đối với khai thuế GTGT theo tháng) hoặc trước ngày 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (đối với khai thuế GTGT theo quý).

 • Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

  • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

  • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

  • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, cơ quan thuế tiếp nhận, kiểm tra và chấp nhận hồ sơ khai thuế thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Cách thức thực hiện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết và lệ phí

 • Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

 • Lệ phí: Không có

Đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

Căn cứ pháp lý

Quy trình khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu dựa trên các quy định của pháp luật sau:

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 và Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

 • Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm

Thông tin chi tiết về mẫu đơn và mẫu tờ khai tải về tại Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Với quy trình khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu theo phương pháp này, việc đóng thuế sẽ trở nên dễ dàng hơn và giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng luật pháp. Hãy áp dụng quy trình này để đảm bảo hoạt động kinh doanh của bạn luôn trơn tru và tuân thủ đúng quy định.

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Đánh giá học sinh trung học theo Thông tư 22: Danh hiệu có nói lên học lực?Có thể bạn quan tâm Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT:…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Mẫu 04-VT: Phiếu Báo Vật Tư Còn Lại Cuối Kỳ Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC Quy định về quan trắc nước thải theo…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…