Hợp Đồng Giao Nhận Thầu Xây Lắp Công Trình: Mẫu 1

Rate this post

Giới thiệu

Trong lĩnh vực xây dựng, hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình là một phần quan trọng để đảm bảo sự hợp tác và chất lượng công trình. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn Hợp Đồng Giao Nhận Thầu Xây Lắp Công Trình: Mẫu 1.

Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình

Công trình được thực hiện trong hợp đồng này bao gồm các thông tin sau:

  • Tên công trình: …
  • Địa điểm: …
  • Qui mô: …
  • Vốn đầu tư: …
  • Thời gian thi công: …

Điều 2: Chất lượng công trình

Trong quá trình thi công, bên đơn vị khảo sát chịu trách nhiệm chính về chất lượng và kỹ thuật xây dựng công trình. Bên chủ đầu tư có người giám sát để đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật trong xây dựng. Bên khảo sát cần được sự chấp thuận nếu muốn thay đổi loại vật liệu hoặc phần thiết kế.

Điều 3: Điều kiện đảm bảo thực hiện hợp đồng

Trách nhiệm của bên chủ đầu tư trong hợp đồng này bao gồm việc bàn giao mặt bằng, giao tim và mốc công trình, cung cấp tài liệu cần thiết cho đơn vị khảo sát, và bàn giao vật tư, thiết bị nếu có.

Đối với bên khảo sát, trách nhiệm bao gồm quản lý mặt bằng xây dựng, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn lao động, và tiếp nhận các loại tài liệu, vật tư cần thiết từ bên chủ đầu tư.

Điều 4: Trị giá công xây lắp

Trị giá hợp đồng căn cứ vào dự toán đã được duyệt. Trong trường hợp có quy định mới của nhà nước, phần trị giá công xây lắp sẽ được điều chỉnh theo.

Điều 5: Nghiệm thu và bàn giao công trình

Bên chủ đầu tư sẽ thành lập hội đồng nghiệm thu theo quy định của Nhà nước. Hội đồng nghiệm thu sẽ tiến hành nghiệm thu theo từng khâu công việc chủ yếu và cuối cùng là toàn bộ công trình.

Bên khảo sát có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cho việc nghiệm thu. Sau khi nghiệm thu xong, bên khảo sát bàn giao công trình và hồ sơ hoàn thành cho bên chủ đầu tư.

Điều 6: Tạm ứng và thanh quyết toán

Trong quá trình thi công, bên chủ đầu tư sẽ tạm ứng tiền cho bên khảo sát tương ứng với khối lượng thực hiện nghiệm thu hàng tháng. Thanh toán sẽ được thực hiện dựa trên hồ sơ thiết kế và biên bản nghiệm thu công trình. Sau khi công trình được nghiệm thu tổng thể và đưa vào sử dụng, hai bên sẽ tổng hợp biên bản nghiệm thu để quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng

Bên khảo sát sẽ đưa tài sản có giá trị để thế chấp hoặc cầm cố nhằm bảo đảm việc thực hiện hợp đồng này.

Điều 8: Quy trình về thưởng phạt

Nếu bên khảo sát hoàn thành công trình trước thời hạn hoặc không hoàn thành đúng thời hạn do lỗi của mình, sẽ có các mức thưởng và phạt tương ứng.

Điều 9: Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và thông báo cho nhau về tiến độ thực hiện. Nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ thương lượng giải quyết để đảm bảo lợi ích chung.

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày… đến ngày… Hai bên sẽ tổ chức cuộc họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành bản và gửi cho các cơ quan liên quan.

Đại diện bên A Đại diện bên B
Chức vụ Chức vụ

( Ký tên, đóng dấu) ( Ký tên, đóng dấu)

Nếu bạn cần tư vấn về vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Luật Sư Tuấn. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2017 về bộ tiêu chí thôn, bản Nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các xã miền…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Công Nhận Thôn Đặc Biệt Khó Khăn, Xã Khu Vực I, II, III Thuộc Vùng Dân Tộc Và Miền…