MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Rate this post

Hãy cùng tìm hiểu Chi tiết về Quyết định phê duyệt dự án đối với dự án yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng!

Giới thiệu

Bạn có biết rằng quyết định phê duyệt dự án đối với dự án yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình xem xét và đánh giá tính khả thi của dự án? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mẫu quyết định phê duyệt dự án này.

Các nội dung chính

Một số quy định pháp luật quan trọng

Hãy cùng điểm qua các quy định pháp luật quan trọng liên quan đến việc phê duyệt dự án. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi và bổ sung bởi các Luật số 03/2016/QH14, 35/2018/QH14, 40/2019/QH14 và 62/2020/QH14. Bên cạnh đó, cũng cần tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các nội dung cần có trong quyết định phê duyệt dự án

Trong quyết định này, các nội dung chính sẽ bao gồm:

 1. Tên dự án.
 2. Người quyết định đầu tư.
 3. Chủ đầu tư.
 4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng.
 5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có), tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở.
 6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng.
 7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính.
 8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn.
 9. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng.
 10. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án (nếu có).
 11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án.
 12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng.
 13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có).
 14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có).
 15. Các nội dung khác (nếu có).

Tổ chức thực hiện và trách nhiệm

Sau khi được phê duyệt, dự án sẽ được tổ chức thực hiện theo quyết định đã được phê duyệt. Đồng thời, các cá nhân, tổ chức có liên quan sẽ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Kết luận

Quyết định phê duyệt dự án đối với dự án yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình xem xét và đánh giá tính khả thi của dự án. Quyết định này cung cấp một số nội dung quan trọng cần có trong quá trình phê duyệt dự án. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án và trách nhiệm của các bên liên quan không chỉ dừng lại ở mức lý thuyết. Cần có sự hợp tác và thực thi hiệu quả để đảm bảo thành công của dự án.

Đọc thêm về Luật Sư Tuấn tại đây.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm 8 Dấu Hiệu Chứng Tỏ Đàn Ông…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng thông dụng mới nhất Mẹo quan…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…