Mẫu hợp đồng mua bán máy tính

Rate this post

Mẫu hợp đồng mua bán máy tính

1- Mẫu Hợp đồng mua bán máy tính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm ……

HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY TÍNH

Số:……/HĐMB

Căn cứ:

Bộ Luật Dân sự năm 2015;

Thỏa thuận của các bên,

Hôm nay, ngày … tháng … năm …… tại địa chỉ ………………, chúng tôi gồm:

Bên bán (Bên A):

Ông/Bà ……………………… Sinh ngày: ………………………

Căn cước công dân số: ……………………… Nơi cấp: ……………………… cấp ngày … tháng … năm……

Địa chỉ thường trú: ………………………

Địa chỉ hiện tại: ………………………

Số điện thoại: ………………………

Bên mua (Bên B):

Ông/Bà ……………………… Sinh ngày: ………………………

Căn cước công dân số: ……………………… Nơi cấp: ……………………… cấp ngày … tháng … năm……

Địa chỉ thường trú: ………………………

Địa chỉ hiện tại: ………………………

Số điện thoại: ………………………

Sau quá trình trao đổi, đã thỏa thuận ký kết Hợp đồng mua bán tính số … vào ngày … tháng … năm …… với nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua ….chiếc máy tính hãng …… với đầy đủ những đặc điểm dưới đây: ………………………

Điều 2. Thời hạn hợp đồng

Thời hạn thực hiện hợp đồng từ ngày…./…./….. đến hết ngày…./…./….. Bên A sẽ chuẩn bị đúng và đủ số hàng như đã quy tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B. Bên B sẽ đến nhận hàng và giao tiền cho bên A muộn nhất là vào …giờ, ngày…./…/……

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

Trong ngày…./…./….. (muộn nhất là vào lúc….), bên B sẽ đến địa chỉ làm việc của bên A số nhà….., đường…….để giao tiền và nhận hàng. Bên B thực hiện quá trình vận chuyển hàng hóa về nhà. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa nếu xảy ra rủi ro tai nạn, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong 03 tháng đầu sử dụng nếu sản phẩm bị lỗi, bên A sẽ đổi trả miễn phí máy mới cho bên B.

Điều 4. Giá cả và phương thức thanh toán

  1. Giá cả hàng hóa Tổng số tiền bên B phải thanh toán cho bên A là:….x…chiếc =….VNĐ (Bằng chữ ……………………… Việt Nam đồng). Chi phí trên đã bao gồm ……………………… Và chưa bao gồm: ………………………
  2. Địa điểm, phương thức giao và thanh toán tiền Địa điểm giao hàng được xác định theo thỏa thuận của hai bên là tại ………………………

Sau khi bên B nhận được hàng sẽ thanh toán luôn tiền hàng trực tiếp cho bên A Số hàng trên được bên A giao thành… cho bên B. Cụ thể:

Lần 1: Vào ngày …/…./….

Lần 2: Vào ngày…/…/….

Điều 5. Cam kết của các bên

  1. Bên A

Giao hàng đúng thời gian quy định – Đảm bảo đúng, đủ chất lượng sản phẩm.

Đền bù thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng.

Từ chối giao hàng, đơn phương hủy bỏ hợp đồng nếu bên B có hành vi phạm

  1. Bên B

Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho bên A theo thỏa thuận trong hợp đồng..

Từ chối nhận hàng, đơn phương hủy bỏ hợp đồng nếu bên A có hành vi vi phạm

Điều 6. Chấm dứt thực hiện

Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

Điều 7. Phạt vi phạm

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì thì bên còn lại có các quyền sau: Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm.Thiệt hại thực tế được xác định như sau:

  • Vi phạm về nghĩa vụ thanh toán:…… VNĐ

  • Vi phạm về số lượng hoặc chất lượng sản phẩm giao …… VNĐ.

  • Vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng …… VNĐ.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật về Tố tụng dân sự.

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …/…/…… Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành…bản bằng tiếng việt, gồm…trang. Mỗi bên giữ…trang. Các bản hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

Bên A Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

Mẫu hợp đồng mua bán máy tính

2- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Mẫu hợp đồng mua bán máy tính mới nhất được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Mẫu hợp đồng mua bán máy tính mới nhất có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư hợp đồng cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: [email protected].

Luật Sư Tuấn

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Mẫu quyết định thành lập Hội đồng ATVSLĐ: Chìa khóa đảm bảo an toàn và…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Mẫu…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Quyết định 2151/QĐ-BYT: Đổi mới phong cách phục vụ y tế vì sự hài lòng của người bệnh Mẫu hợp đồng gia…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…