3+ mẫu Biên bản thỏa thuận mới và chuẩn nhất hiện nay

Rate this post

Hiện nay, không có một khái niệm chính thức về Biên bản thỏa thuận. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu một cách tổng quát rằng, Biên bản thỏa thuận là văn bản được sử dụng để ghi lại những nội dung mà các bên tham gia đã đồng ý và thống nhất nhằm cung cấp cơ sở để thực hiện một công việc nào đó.

Biên bản thỏa thuận thường ghi chép những cam kết mà các bên tham gia (thường là 02 bên) muốn hướng tới. Ngoài ra, trong Biên bản thỏa thuận còn có thể chứa các nội dung như phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ, phương thức hoạt động…

Thông thường, một mẫu Biên bản thỏa thuận chuẩn sẽ bao gồm đầy đủ các phần sau: thông tin các bên tham gia thỏa thuận, mục đích và nội dung, tóm tắt các điều khoản đã thỏa thuận, chữ ký của các bên liên quan.

Khi các bên gặp phải tranh chấp, Biên bản thỏa thuận sẽ trở thành một chứng cứ thuyết phục để giải quyết vấn đề. Vì vậy, nội dung Biên bản càng đầy đủ, chi tiết thì việc giải quyết tranh chấp càng dễ dàng.

Theo Bộ Luật Dân sự 2015, Hợp đồng được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Tuy Bộ Luật này không đề cập đến khái niệm Biên bản thỏa thuận.

Tuy nhiên, Hợp đồng và Biên bản thỏa thuận đều xuất phát từ sự thỏa thuận, thống nhất ý chí của các bên và cùng có giá trị chứng cứ trong trường hợp các bên có mâu thuẫn và phải đưa ra Tòa án có thẩm quyền.

Để biết Hợp đồng và Biên bản thỏa thuận có giống nhau không, các bên có thể dựa vào các nội dung được ghi lại trong Biên bản để xem có bản chất tương tự như Hợp đồng hay không.

Tuy nhiên, việc lập Biên bản thỏa thuận sẽ gặp khó khăn hơn vì không thể công chứng khi có yêu cầu.

Mẫu Biên bản thỏa thuận chung

Mẫu Biên bản thỏa thuận trả nợ

Mẫu Biên bản thỏa thuận hợp tác 3 bên

Mẫu Biên bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh

Dưới đây là một số mẫu Biên bản thỏa thuận mới và chuẩn nhất hiện nay. Nếu bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.

Mẫu Biên bản nghiệm thu hàng hóa, công việc đúng chuẩn

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Mẫu chấm dứt hợp đồng lao động…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Thỏa Thuận Vay Nước Ngoài – Loan Agreement (MS 01) Mẫu Quyết định…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…