Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Rate this post

Giới thiệu

Việc thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng lao động là một bước quan trọng trong quá trình quản lý lao động và bảo vệ quyền lợi người lao động tại Việt Nam. Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH được ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết và thi hành nghị định này, nhằm đảm bảo tính công bằng và khuyến khích sự phát triển của người lao động và các doanh nghiệp.

Hình thức, nội dung và loại hợp đồng lao động

 1. Hình thức hợp đồng lao động:
 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
 • Hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.
 1. Nội dung hợp đồng lao động:
 • Hợp đồng lao động phải được ký kết bằng văn bản theo mẫu quy định.
 • Nội dung hợp đồng lao động bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý.
 • Bản hợp đồng lao động có thể viết bằng bút mực các màu (trừ màu đỏ) hoặc đánh máy.
 1. Loại hợp đồng lao động:
 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng hoặc để giúp việc gia đình.
 • Hợp đồng lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có thể được giảm bớt một số nội dung.
 1. Hợp đồng trách nhiệm về tài sản:
 • Ngoài hợp đồng lao động, hai bên có thể ký hợp đồng trách nhiệm về tài sản được giao.

Việc áp dụng các loại hợp đồng lao động

 1. Việc áp dụng các loại hợp đồng lao động theo Điều 4 của Nghị định:
 • Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào thời hạn công việc để áp dụng một trong các loại hợp đồng lao động quy định.
 • Riêng đối với người đã nghỉ hưu, hai bên được ký kết nhiều lần hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn đã ký kết trước ngày 1 tháng 1 năm 2003 mà đến thời điểm đó đang còn hiệu lực thi hành, thì được tính là hợp đồng lao động thứ nhất để áp dụng quy định.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Một số vấn đề về các loại quyết định hành chính Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại đầy đủ pháp lý…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2024 Phần mềm hợp đồng điện tử iContract…