HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Rate this post

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Giới thiệu

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng công trình. Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình giao dịch, việc ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa hai bên là rất quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết về hợp đồng nguyên tắc mua bán vật liệu xây dựng.

Chính thức ký kết hợp đồng

Hôm nay, ngày tháng năm 20…. Tại [địa điểm], hai bên đã thỏa thuận và chính thức ký kết hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng. Đại diện cho hai bên là:

BÊN A:

 • Địa chỉ: [địa chỉ]
 • Điện thoại: [số điện thoại]
 • Mã số thuế: [mã số thuế]
 • Tài khoản số: [tài khoản số]
 • Người đại diện: [tên người đại diện]
 • Chức vụ: [chức vụ]

BÊN B:

 • Địa chỉ: [địa chỉ]
 • Điện thoại: [số điện thoại]
 • Mã số thuế: [mã số thuế]
 • Tài khoản số: [tài khoản số]
 • Người đại diện: [tên người đại diện]
 • Chức vụ: [chức vụ]

Điều khoản của hợp đồng

Điều I: Hàng hoá, khối lượng và giá cả

 • Hàng hoá được cung cấp theo yêu cầu của bên A.
 • Giá cả hàng hoá được xác định theo bảng báo giá của bên B và được áp dụng tại mỗi thời điểm giao nhận hàng.

Điều II: Phương thức thanh toán

 • Sau khi ký hợp đồng, bên A sẽ tạm ứng trước cho bên B. Bên B sẽ cung cấp vật tư cho bên A trong phạm vi tổng giá trị tạm ứng.
 • Sau 15 ngày giao hàng, bên A và bên B sẽ làm bảng đối chiếu khối lượng giao nhận hàng một lần.
 • Sau khi đã thống nhất khối lượng, bên B sẽ cung cấp hoá đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành cho bên A.
 • Bên A sẽ thanh toán cho bên B toàn bộ giá trị hàng hoá đã giao nhận bằng hình thức chuyển khoản.
 • Bên B sẽ tiếp tục giao hàng đợt tiếp theo cho bên A sau khi bên A thanh toán hết công nợ.
 • Trong trường hợp không đối chiếu công nợ được, các biên nhận mỗi đợt giao hàng có chữ ký hợp lệ sẽ được coi là chứng cứ để thanh toán tiền.

Điều III: Thời gian thực hiện và địa điểm giao nhận hàng

 • Khi bên A cần nhận hàng, phải thông báo cho bên B trước ít nhất 1 ngày.
 • Hàng hoá được giao nhận tại vị trí của công trình bên A và bên A sẽ cử cán bộ để đo đạt và xác nhận khối lượng hàng cùng với bên B.
 • Địa điểm giao nhận: [địa điểm giao nhận]

Điều IV: Điều khoản chung

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp có vi phạm, bên vi phạm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất gây ra.
 • Hai bên không được tự ý thay đổi các điều khoản trong hợp đồng. Mọi thay đổi phải có sự đồng ý của cả hai bên và được thực hiện qua việc ký phụ lục hợp đồng.
 • Trong trường hợp không thể hoà giải được tranh chấp, hai bên sẽ giải quyết tại Toà án Kinh tế thành phố […]. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và mọi phí tổn phát sinh trong quá trình tranh chấp sẽ do bên thua chịu trách nhiệm thanh toán.
 • Hợp đồng được lập thành 4 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 2 bản. Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)

Luật Sư Tuấn

Related Posts

Tìm Hiểu Về Quy Định Pháp Luật Về Thời Hạn Trong Tiếp Nhận, Thụ Lý Và Giải Quyết Tố Cáo

Luật Tố Cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định về thời hạn, thời gian tiếp nhận, thụ lý và…

Thực hiện thủ tục thi tuyển viên chức

Xem thêm : Kế toán quản trị: Lựa chọn thông tin thích hợp cho việc ra quyết định trong quản trịBộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị…

3 Mẫu hợp đồng Dịch vụ chuyên nghiệp nhất hiện nay

Với tình hình thương mại và kinh tế phát triển nhanh chóng hiện nay, doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ ngày càng tăng lên. Việc…

Luật Sư Tuấn: Hệ thống văn bản

Hệ thống văn bản là một phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng và chính quyền. Qua hệ thống văn bản, chúng ta có thể góp…

Mẫu Quyết định sa thải chuẩn nhất

Có thể bạn quan tâm Hợp đồng đưa đón Học sinh Mẫu hợp đồng san lấp mặt bằng – Thông tin cần biết Hợp đồng hợp tác…

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần

Chào mừng các bạn đã đến với Luật Sư Tuấn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy trình bổ nhiệm Giám đốc Công…