Hợp Đồng Gia Công Hàng May Mặc/ Garment Processing Agreement

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Hợp đồng gia công hàng may mặc là một thỏa thuận quan trọng giữa các bên liên quan trong ngành công nghiệp may mặc. Điều này đảm bảo rằng mọi công việc gia công sẽ được thực hiện một cách hợp pháp và đúng thời hạn. Đồng thời, hợp đồng cũng quy định các quyền và nghĩa vụ của từng bên trong quá trình thực hiện công việc.

Sự kiện bất khả kháng

Một điểm quan trọng trong hợp đồng là sự kiện bất khả kháng. Điều này ám chỉ rằng không có bên nào sẽ bị xem là vi phạm hợp đồng trong trường hợp việc thực hiện các nghĩa vụ hay những nỗ lực khắc phục vi phạm bị trì hoãn hoặc bị hạn chế bởi các nguyên nhân như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc các quy định của nhà nước hoặc vì bất kỳ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó.

Mối quan hệ giữa các bên

Hợp đồng này đảm bảo rằng mỗi bên có tư cách độc lập và riêng biệt trong toàn bộ thời gian hợp đồng. Không bên nào có quyền buộc bên kia bằng cách đại diện hay cam kết thay mặt bên kia. Mọi quyết định và cam kết trong hợp đồng phải được thực hiện bằng ý chí riêng của mỗi bên.

Tuân thủ pháp luật

Hợp đồng này cam kết tuân thủ pháp luật của Việt Nam và căn cứ trên các thỏa thuận đã được thực hiện trong hợp đồng. Trong trường hợp không có quy định pháp luật nào liên quan đến một vấn đề cụ thể trong hợp đồng, pháp luật Hồng Kông sẽ được tham chiếu.

Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa hai bên, phương pháp giải quyết hòa giải sẽ được áp dụng. Hòa giải phải được tiến hành ngay sau khi một bên gởi yêu cầu hòa giải bằng văn bản cho bên kia. Nếu sau một khoảng thời gian nhất định mà hai bên không thể giải quyết tranh chấp, một bên có thể gởi yêu cầu giải quyết tranh cãi thông qua một cơ quan trọng tài.

Ngôn ngữ

Bản hợp đồng này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Anh sẽ được xem là bản căn cứ để giải thích hợp đồng.

Các bên cam kết rằng họ đã thống nhất ký kết hợp đồng này với đầy đủ thẩm quyền. Hợp đồng được lập thành hai bản gốc tiếng Anh và hai bản gốc tiếng Việt. Mỗi bên sẽ giữ một bản tiếng Anh và một bản tiếng Việt để lưu trữ và thực hiện.

Đọc thêm về Hợp Đồng Gia Công Hàng May Mặc tại Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Hệ thống tài khoản kế toán cho doanh nghiệp đầy đủ chi tiết nhất Phụ…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Quyết…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Các trường hợp phải hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…