Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Thu Gom Chất Thải Rắn Công Nghiệp

Rate this post

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 vào ngày 24/11/2015 và Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005. Trên cơ sở đó, chúng tôi đại diện hợp pháp cho:

BÊN A:

 • Đại diện:
 • Chức vụ:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Fax:
 • Tài khoản:
 • Mã số thuế:

BÊN B: CÔNG TY:

 • Đại diện:
 • Chức vụ:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Fax:
 • Số TK:
 • Ngân hàng:

Hai bên đã thỏa thuận ký một hợp đồng với các nội dung cụ thể sau:

Điều 1: Nội Dung Dịch Vụ

Bên B sẽ nhận thu gom toàn bộ chất thải rắn không nguy hại (chất thải công nghiệp) từ bên A tại địa chỉ:

Phương tiện lưu chứa rác: Bên A có thể tự trang bị hoặc thuê dịch vụ từ Bên B.

Phương tiện vận chuyển chất thải công nghiệp đến trạm trung chuyển: Bên A có trách nhiệm vận chuyển hoặc thuê dịch vụ từ Bên B. Trạm trung chuyển của Bên B sẽ tiến hành cân khối lượng chất thải rắn không nguy hại.

Thời gian thu gom: Bên A có trách nhiệm liên hệ với Bên B khi có khối lượng chất thải phát sinh.

Điều 2: Giá Trị Hợp Đồng Và Phương Thức Thanh Toán

2.1 Giá trị hợp đồng: Khối lượng thực tế nhân với đơn giá.

Đơn giá vận chuyển và tiếp nhận chất thải công nghiệp:

2.2 Phương thức thanh toán

Cuối mỗi tháng, Bên B sẽ tổng hợp khối lượng hàng tháng và xuất hóa đơn tài chính kèm theo giấy đề nghị thanh toán gửi cho bên A. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng .. ngày bằng tiền mặt tại trạm trung chuyển hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B.

Điều 3: Hiệu Lực Hợp Đồng

Hợp đồng này có giá trị từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20…

Điều 4: Trách Nhiệm Của Các Bên

Trách nhiệm của Bên A:

 • Chứa rác vào bao nylon cột kín miệng hoặc thùng chứa rác chuyên dụng chuẩn.
 • Thực hiện các quy định về phân loại chất thải rắn tại nguồn.
 • Không đưa các loại chất thải nguy hại, chất thải không hợp pháp, chất thải có thể gây cháy, nổ vào chất thải rắn công nghiệp có lẫn rác sinh hoạt không nguy hại.
 • Trong trường hợp chất thải không tuân thủ quy định của hợp đồng, Bên B có quyền từ chối thu gom và Bên A phải thanh toán chi phí thu gom và vận chuyển tương ứng.

Trách nhiệm của Bên B:

 • Bố trí nhân sự và phương tiện đến nhận chất thải rắn công nghiệp có lẫn rác sinh hoạt không nguy hại theo thời gian thỏa thuận.
 • Đảm bảo vệ sinh đô thị và thu dọn sạch sẽ chất thải sau khi thu gom.
 • Từ chối thu gom hoặc chấm dứt hợp đồng nếu có chất thải không tuân thủ quy định của hợp đồng và chất liệu không hợp pháp gây cháy, nổ hoặc chứa hóa chất độc hại.

Điều 5: Điều Khoản Chung

Hai bên đồng ý thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Trong trường hợp có khó khăn hoặc tranh chấp, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng. Nếu muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, một trong hai bên phải thông báo cho bên kia trước .. ngày. Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được, hai bên sẽ nộp đơn đến tòa án để giải quyết, và các chi phí liên quan do bên có lỗi chịu.

Khi hợp đồng hết hạn, hai bên có thể bàn bạc để ký hợp đồng mới hoặc phụ lục hợp đồng. Sau khi thực hiện xong hợp đồng và không còn nợ nhau, hợp đồng này sẽ tự động thanh lý.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)

Luật Sư Tuấn

Related Posts

Tìm Hiểu Về Quy Định Pháp Luật Về Thời Hạn Trong Tiếp Nhận, Thụ Lý Và Giải Quyết Tố Cáo

Luật Tố Cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định về thời hạn, thời gian tiếp nhận, thụ lý và…

Thực hiện thủ tục thi tuyển viên chức

Xem thêm : Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CPBộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa công…

3 Mẫu hợp đồng Dịch vụ chuyên nghiệp nhất hiện nay

Với tình hình thương mại và kinh tế phát triển nhanh chóng hiện nay, doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ ngày càng tăng lên. Việc…

Luật Sư Tuấn: Hệ thống văn bản

Hệ thống văn bản là một phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng và chính quyền. Qua hệ thống văn bản, chúng ta có thể góp…

Mẫu Quyết định sa thải chuẩn nhất

Có thể bạn quan tâm MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG Các trường hợp phải hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính…

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần

Chào mừng các bạn đã đến với Luật Sư Tuấn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy trình bổ nhiệm Giám đốc Công…