Mẫu phiếu chi 02 – TT theo Thông tư 133 và 200

Rate this post

Bạn đang tìm hiểu về cách lập mẫu Phiếu chi theo Thông tư 133 và 200? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết về phiếu chi mẫu 02-TT và các quy định theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

I. Mẫu Phiếu chi

Đơn vị: Đại lý Thuế 247

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 02 – TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….
Số:………………….

Nợ:………………….
Có:…………………..

Họ và tên người nhận tiền:…………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..
Lý do chi:………………………………………………………………………………………..
Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………………..
Kèm theo: …………………………………………
Chứng từ gốc:

Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng (Ký, họ tên)
Thủ quỹ (Ký, họ tên)
Người lập phiếu (Ký, họ tên)
Người nhận tiền (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………..

 • Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………………………………….
 • Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………..
  (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Tải mẫu Phiếu chi theo Thông tư 133: TẢI VỀ
Tải mẫu Phiếu chi theo Thông tư 200: TẢI VỀ

II. Cách lập PHIẾU CHI

1. Mục đích:

 • Nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi
Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

 • Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.
 • Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.
 • Dòng “Lý do chi” ghi rõ nội dung chi tiền.
 • Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD …
 • Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi. Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ.
 • Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.
  Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu. Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán. Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Chú ý:

 • Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.
 • Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Xem thêm: Mẫu phiếu thu Luật Sư Tuấn

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Danh sách những Thông tư hướng dẫn kế toán được cập nhật năm 2023 Đánh giá và Khen thưởng học sinh tiểu…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 103/2014/TT-BTC: Thay đổi cách tính thuế nhà thầu nước ngoài Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Từ năm học 2023-2024, học phí mầm non, phổ thông tăng nhưng không quá 7,5%/năm Hệ thống tài khoản kế toán theo…