Hướng dẫn lập thẻ tài sản cố định theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất

Rate this post

Lập thẻ tài sản cố định kế toán là một quy trình quan trọng và cần được thực hiện đúng theo quy định để tránh những sai sót không đáng có. Phần mềm kế toán EasyBooks sẽ hướng dẫn bạn lập thẻ tài sản cố định theo thông tư 200 và thông tư 133, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác của quy trình này.

1. Thẻ tài sản cố định là gì?

Thẻ tài sản cố định là loại thẻ được kế toán dùng để theo dõi tình hình của mỗi tài sản cố định trong công ty về thay đổi nguyên giá hoặc những giá trị hao mòn đã trích hàng năm của mỗi tài sản cố định.

2. Mẫu thẻ tài sản cố định theo Thông tư 133

Dưới đây là mẫu thẻ tài sản cố định theo thông tư 133 chính xác nhất, mẫu thẻ tài sản cố định này được áp dụng cho các doanh nghiệp theo chế độ kế toán 133.

Mẫu thẻ tài sản cố định theo Thông tư 133

3. Mẫu thẻ tài sản cố định theo Thông tư 200

Dưới đây là mẫu thẻ tài sản cố định theo thông tư 200 chính xác nhất, mẫu thẻ tài sản cố định này được áp dụng cho các doanh nghiệp theo chế độ kế toán 200.

Mẫu thẻ tài sản cố định theo Thông tư 200

4. Lập thẻ tài sản cố định trên cơ sở nào?

Để có thể lập thẻ tài sản cố định một cách chính xác, bạn cần dựa vào các cơ sở sau đây: biên bản giao nhận tài sản cố định, biên bản đánh giá lại tài sản cố định, bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định, biên bản thanh lý tài sản cố định và những tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

5. Cách lập thẻ tài sản cố định chính xác

Thẻ sẽ được lập cho từng đối tượng ghi tài sản cố định và thẻ tài sản cố định sẽ dùng chung cho các loại tài sản cố định như: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, cây, con, gia súc…

Dưới đây là cách lập thẻ tài sản cố định, gồm 4 phần chính cụ thể như sau:

 1. Ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ như: tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng); số hiệu, nước sản xuất (xây dựng); năm sản xuất, bộ phận quản lý, sử dụng; năm bắt đầu đưa vào sử dụng, công suất (diện tích) thiết kế; ngày, tháng, năm và lý do đình chỉ sử dụng TSCĐ.

 2. Ghi các chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ ngay khi bắt đầu hình thành TSCĐ và qua từng thời kỳ do đánh giá lại, xây dựng, trang bị thêm hoặc tháo bớt các bộ phận… và giá trị hao mòn đã trích qua các năm.

 3. Ghi số phụ tùng, dụng cụ kèm theo TSCĐ.

 4. Ghi giảm TSCĐ cụ thể.

Lưu ý: Khi lập và sử dụng thẻ tài sản cố định, cần chú ý rằng thẻ này là do kế toán tài sản cố định lập, người ký soát xét là kế toán trưởng và cuối cùng là giám đốc ký. Thẻ này sẽ được lưu trữ ở phòng kế toán trong suốt quá trình doanh nghiệp sử dụng tài sản.

phần mềm kế toán EasyBooks

Phần mềm kế toán EasyBooks giúp bạn thuận lợi hơn trong công việc kế toán tài chính tại doanh nghiệp.

 • EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC.
 • Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
 • Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
 • EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN EASYBOOKS >>> TẠI ĐÂY

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ:

 • Điện thoại: 1900 57 57 54
 • Email: [email protected]
 • Facebook: Phần mềm kế toán EASYBOOKS
 • Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks- SOFTDREAMS

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Thông tư 40/2015/TT-BYT: Đăng ký khám bệnh, chữa…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Hạch toán tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC Thông tư 39/2016/TT-BTC: Sửa đổi quy…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT: Lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 06 Mẫu Bảng Kê Thường…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…