Mẫu số 02-TT | Mẫu phiếu chi theo thông tư 200

Rate this post

Chào mừng bạn đến với bài viết “Mẫu số 02-TT | Mẫu phiếu chi theo thông tư 200”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu phiếu chi này và cách sử dụng nó trong việc quản lý kế toán doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

1. Mẫu phiếu chi (Mẫu số 02-TT)

Mẫu phiếu chi (Mẫu số 02-TT) là mẫu phiếu được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là mẫu phiếu chi được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền mặt, ngoại tệ xuất quỹ và làm căn cứ cho quá trình thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán.

2. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép

2.1 Mục đích

Mục đích của mẫu phiếu chi là xác định và ghi nhận các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ, từ đó tạo cơ sở để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

2.2 Phương pháp và trách nhiệm ghi

 • Đầu phiếu chi ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị ở góc trên bên trái của chứng từ.
 • Phiếu chi phải đóng thành quyển, mỗi phiếu chi cần ghi số quyển và số phiếu chi tương ứng. Số phiếu chi cần được đánh liên tục trong một kỳ kế toán. Mỗi phiếu chi cần ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu và ngày, tháng, năm chi tiền.
 • Ghi rõ họ, tên và địa chỉ của người nhận tiền.
 • Dòng “Lý do chi” cần ghi rõ nội dung chi tiền.
 • Dòng “Số tiền” cần ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ và ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, USD, v.v.
 • Dòng tiếp theo cần ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo phiếu chi.
 • Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc và thủ quỹ, phiếu chi mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền cần ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào phiếu chi.
 • Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.
 • Liên 2 thủ quỹ sử dụng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán.
 • Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Chú ý:

 • Nếu là chi ngoại tệ, cần ghi rõ tỷ giá và đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.
 • Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp cần đóng dấu.

3. Căn cứ pháp lý

Mẫu phiếu chi (Mẫu số 02-TT) được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là một căn cứ pháp lý quan trọng trong việc thực hiện chế độ kế toán Doanh nghiệp.

Đóng góp của chúng tôi là mong muốn giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu phiếu chi (Mẫu số 02-TT) và cách sử dụng nó trong quá trình quản lý kế toán doanh nghiệp. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với Luật Sư Tuấn tại https://luatsutuan.net.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Thành phần, tiêu chuẩn, số lượng ủy viên Hội đồng quân nhân Không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Nghị định 10/2021/NĐ-CP: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của BXD Nội dung kế…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Bộ Quốc phòng hướng dẫn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 Luật Sư Tuấn: Những điểm mới trong…