Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC: Chính sách giáo dục cho người khuyết tật

Rate this post

Ngày nay, việc cung cấp chính sách giáo dục đối với người khuyết tật đã trở thành một vấn đề quan trọng và cần thiết. Bước vào năm 2014, Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC được ban hành nhằm quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật. Đây là một bước đáng chú ý trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh và sinh viên khuyết tật.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, bao gồm ưu tiên nhập học và tuyển sinh, miễn, giảm một số nội dung môn học, đánh giá kết quả giáo dục, chính sách về học phí, học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập. Thông tư này áp dụng đối với người khuyết tật học tập trong các cơ sở giáo dục có dạy người khuyết tật, các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, không áp dụng đối với người khuyết tật học tập tại các cơ sở dạy nghề.

Ưu tiên nhập học và tuyển sinh

Thông tư liên tịch quy định ưu tiên nhập học cho người khuyết tật ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi. Đối với trung học cơ sở, trung học phổ thông, người khuyết tật được hưởng chế độ tuyển thẳng vào trung học phổ thông như đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và học sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Đối với trung cấp chuyên nghiệp, người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào trung cấp chuyên nghiệp theo Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp. Đối với đại học, cao đẳng, người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Miễn, giảm môn học và đánh giá kết quả giáo dục

Thông tư liên tịch cho phép người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập học theo chương trình giáo dục chung. Trường hợp người khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục chung, cơ sở giáo dục sẽ điều chỉnh, miễn, giảm, thay thế một số nội dung môn học hoặc một số môn học, hoạt động giáo dục cho phù hợp và được thể hiện trong Kế hoạch giáo dục cá nhân. Đối với người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt, cơ sở giáo dục cũng áp dụng quy định tương tự. Kết quả giáo dục của người khuyết tật được đánh giá dựa trên sự nỗ lực và tiến bộ của người học.

Chính sách về học phí và hỗ trợ học bổng, phương tiện, đồ dùng học tập

Thông tư liên tịch quy định rõ về học phí cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục. Người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Nhà nước. Người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ. Người khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo cũng được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1.000.000 đồng/người/năm học. Các cơ sở giáo dục công lập cũng có trách nhiệm cung cấp sách, tài liệu học tập, đồ dùng học tập đặc thù dùng chung cho người khuyết tật.

Trình tự, thủ tục hồ sơ và phương thức chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập

Thông tư liên tịch quy định rõ về trình tự, thủ tục hồ sơ và phương thức chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập. Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục công lập, hồ sơ bao gồm giấy chứng nhận về khuyết tật và giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. Cơ sở giáo dục công lập sẽ tổ chức quy trình kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách và dự toán kinh phí để tổng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Tương tự, đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, hồ sơ sẽ được gửi về phòng giáo dục và đào tạo, phòng lao động – thương binh và xã hội hoặc sở giáo dục và đào tạo tùy thuộc vào địa phương quản lý.

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC đã tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người khuyết tật tiếp cận giáo dục, nâng cao trình độ học vấn và phát triển bản thân. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự đồng bộ và công bằng trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Qua đó, hy vọng rằng người khuyết tật sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển và góp phần xây dựng một xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Đọc thêm tại Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Nghị định 38/2019/NĐ-CP: Mức lương cơ sở cho cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trangCó thể bạn quan tâm Quy…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Thông tụ 04/2018/TT-BNV: Hướng dẫn bổ nhiệm và phụ cấp trách nhiệm kế toán Quy định & cách tính trợ cấp thôi…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…