Mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương – Thêm chất xúc tác cho sự phát triển của doanh nghiệp

Rate this post

Việc tăng lương cho nhân viên là một hoạt động quan trọng trong công tác quản trị nhân sự của doanh nghiệp. Việc tăng lương kịp thời và hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp giữ chân nhân tài, thu hút nhân tài mới, đồng thời thúc đẩy tinh thần làm việc và hiệu quả công việc của nhân viên. Bạn muốn tham khảo mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương, Luật Sư Tuấn sẽ giúp bạn.

Mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương

I. Mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương là gì?

Mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương là văn bản được sử dụng để bổ sung, sửa đổi điều khoản về mức lương trong hợp đồng lao động đã ký kết giữa công ty và nhân viên. Mẫu đơn này đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận sự thay đổi về mức lương của nhân viên, đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình điều chỉnh lương.

II. Hợp đồng tăng lương là gì?

Hợp đồng tăng lương là một thỏa thuận bằng văn bản giữa một nhà tuyển dụng và một nhân viên, trong đó nhà tuyển dụng cam kết tăng mức lương của nhân viên theo một khoảng thời gian cụ thể hoặc theo các điều kiện nhất định.

III. Mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương

Mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**———–

**PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Về việc điều chỉnh mức lương

———–

Số: [Số phụ lục]/HĐLĐ/[Năm]

Căn cứ:

 • Hợp đồng lao động số [Số hợp đồng]/HĐLĐ/[Năm] ngày [Ngày ký] được ký kết giữa [Tên người sử dụng lao động] và [Tên người lao động];
 • Luật Lao động số 10/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
 • Các quy định của pháp luật liên quan.

Hai bên thỏa thuận ký kết Phụ lục Hợp đồng lao động này như sau:

Điều 1. Điều chỉnh mức lương

 • Mức lương cơ bản của [Tên người lao động] được điều chỉnh từ [Mức lương cũ] đồng/tháng lên [Mức lương mới] đồng/tháng.
 • Hệ số lương của [Tên người lao động] được điều chỉnh từ [Hệ số lương cũ] lên [Hệ số lương mới].

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Phụ lục Hợp đồng lao động này có hiệu lực thi hành từ ngày [Ngày hiệu lực] và là một phần hợp thành của Hợp đồng lao động số [Số hợp đồng]/HĐLĐ/[Năm].

Điều 3. Các điều khoản khác

Các điều khoản khác không ghi trong Phụ lục Hợp đồng lao động này vẫn thực hiện theo Hợp đồng lao động số [Số hợp đồng]/HĐLĐ/[Năm].

Phụ lục Hợp đồng lao động này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

———–

Nơi làm việc, ngày [Ngày ký]

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

[Chức danh]

[Họ và tên]

Ký tên:

———–

NGƯỜI LAO ĐỘNG

[Chức danh]

[Họ và tên]

Ký tên:

———–

IV. Các bước điền mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương

Bước 1: Chuẩn bị mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương:

 • Doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu phụ lục hợp đồng có sẵn hoặc tự xây dựng mẫu theo nhu cầu.
 • Mẫu phụ lục hợp đồng cần đảm bảo đầy đủ thông tin, tuân thủ theo quy định của pháp luật lao động.

Bước 2: Điền thông tin vào mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương:

 • Thông tin chung:

  • Tên hợp đồng lao động.
  • Số hợp đồng lao động.
  • Ngày ký kết hợp đồng lao động.
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp.
  • Họ và tên, chức vụ, mã số thuế của người lao động.
 • Nội dung sửa đổi:

  • Mức lương cũ.
  • Mức lương mới.
  • Thời điểm áp dụng mức lương mới.
  • Lý do tăng lương (tùy theo yêu cầu).
 • Ký tên và đóng dấu:

  • Đại diện doanh nghiệp ký tên và đóng dấu.
  • Người lao động ký tên.

Bước 3: Lưu trữ hợp lệ phụ lục hợp đồng tăng lương:

 • Doanh nghiệp và người lao động mỗi bên giữ một bản hợp lệ.
 • Lưu trữ hợp lệ phụ lục hợp đồng tăng lương theo quy định của doanh nghiệp.

V. Nội dung mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương gồm những gì?

1. Thông tin chung:

 • Tiêu đề: Phụ lục hợp đồng tăng lương.
 • Số hợp đồng: Ghi số hợp đồng lao động gốc.
 • Ngày ký kết: Ghi ngày ký kết phụ lục hợp đồng.
 • Tên công ty: Ghi đầy đủ tên công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Tên người đại diện công ty: Ghi đầy đủ tên người đại diện công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Chức vụ người đại diện công ty: Ghi chức vụ người đại diện công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Tên người lao động: Ghi đầy đủ tên người lao động.
 • Chức vụ người lao động: Ghi chức vụ người lao động.
 • Bộ phận công tác: Ghi bộ phận công tác của người lao động.

2. Nội dung điều chỉnh:

 • Mức lương cũ: Ghi mức lương cũ của người lao động theo hợp đồng lao động gốc.
 • Mức lương mới: Ghi mức lương mới của người lao động sau khi tăng lương.
 • Hình thức tăng lương: Ghi rõ hình thức tăng lương (tăng lương theo tỷ lệ, tăng lương theo số tiền cố định,…)
 • Thời gian áp dụng mức lương mới: Ghi rõ ngày bắt đầu áp dụng mức lương mới.
 • Lý do tăng lương: Ghi rõ lý do tăng lương (ví dụ: do hiệu quả công việc, do thăng chức,…).

3. Cam kết và trách nhiệm:

 • Công ty cam kết:
  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo mức lương mới.
  • Bảo đảm các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động.
 • Người lao động cam kết:
  • Tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng lao động.
  • Nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Điều khoản khác:

 • Có thể ghi thêm các điều khoản khác nếu cần thiết, ví dụ như:
  • Quy định về việc thanh toán lương cho thời gian trước khi tăng lương.
  • Quy định về việc điều chỉnh mức lương trong trường hợp có thay đổi về chức vụ, công việc của người lao động.

5. Ký tên và đóng dấu:

 • Phụ lục hợp đồng được ký tên và đóng dấu bởi hai bên (công ty và người lao động).

VI. Quy trình nộp mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương

Quy trình nộp mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương

Quy trình nộp mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương thường bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

 • Mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương: Có thể tải mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương trên website của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc website của các công ty/tổ chức.
 • Hợp đồng lao động: Bản gốc hoặc bản sao có công chứng.
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: Bản gốc hoặc bản sao có công chứng của người lao động.
 • Sổ hộ khẩu: Bản gốc hoặc bản sao có công chứng của người lao động (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh lý do tăng lương: Ví dụ như bảng khen thưởng, giấy chứng nhận hoàn thành khóa học… (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Kế hoạch tổng hợp của doanh nghiệp.
 • Nộp qua bưu điện: Gửi hồ sơ qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh có bưu tá phát.

Bước 3: Xét duyệt hồ sơ:

 • Bộ phận Kế hoạch tổng hợp sẽ xem xét hồ sơ và quyết định có chấp thuận tăng lương hay không.
 • Thời gian xét duyệt hồ sơ thường không quá 03 ngày làm việc.

Bước 4: Nhận kết quả:

 • Nếu hồ sơ được chấp thuận: Người lao động sẽ nhận được bản gốc phụ lục hợp đồng tăng lươngthông báo về việc tăng lương.
 • Nếu hồ sơ không được chấp thuận: Người lao động sẽ được giải thích lý do và có thể đề nghị xem xét lại.

VII. Nơi nộp mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương ở đâu?

Nơi nộp mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương phụ thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp.

Thông thường, bạn có thể nộp mẫu phụ lục hợp đồng tăng lương tại một trong những địa điểm sau:

1. Bộ phận nhân sự:

 • Đây là nơi thường tiếp nhận và xử lý các hồ sơ liên quan đến hợp đồng lao động, bao gồm cả việc ký kết và lưu trữ phụ lục hợp đồng tăng lương.
 • Nộp tại bộ phận nhân sự giúp đảm bảo hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, an toàn và thuận tiện cho việc tra cứu sau này.

2. Trưởng bộ phận/phòng ban:

 • Nếu doanh nghiệp có quy định cho phép trưởng bộ phận/phòng ban ký kết phụ lục hợp đồng tăng lương, bạn có thể nộp trực tiếp cho họ.
 • Cách này giúp tiết kiệm thời gian và công đoạn so với nộp tại bộ phận nhân sự.

3. Ban Giám đốc/Tổng Giám đốc:

 • Trong một số trường hợp, Ban Giám đốc/Tổng Giám đốc là người có thẩm quyền ký kết phụ lục hợp đồng tăng lương.
 • Khi đó, bạn cần nộp trực tiếp hồ sơ cho Ban Giám đốc/Tổng Giám đốc để được xem xét và ký duyệt.

VIII. Câu hỏi thường gặp

1. Doanh nghiệp có thể từ chối tăng lương cho người lao động hay không?

Doanh nghiệp có thể từ chối tăng lương cho người lao động nếu không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật lao động.

2. Khi nào cần lập phụ lục hợp đồng tăng lương?

Cần lập phụ lục hợp đồng tăng lương khi có sự thay đổi về mức lương của người lao động, bao gồm:

 • Tăng lương.
 • Giảm lương.
 • Thay đổi cách thức tính lương.

3. Ai là người có thẩm quyền lập phụ lục hợp đồng tăng lương?

Người có thẩm quyền lập phụ lục hợp đồng tăng lương là đại diện hợp pháp của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng giáo viên mới nhất năm 2024 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên – Xét phê chuẩn quyết…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Quyết định 359-QĐ/UBKTTW 2016: Mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra của Đảng Mẫu hợp đồng…