MẪU QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Mẫu quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới là một công cụ quan trọng trong quá trình xác nhận thành viên mới của tổ chức. Đây là bước quyết định với ý nghĩa lớn, nhưng bạn đã từng tự hỏi về quy định pháp lý liên quan đến quyết định này chưa? Hãy cùng khám phá vấn đề pháp lý xung quanh mẫu quyết định chuẩn y kết nạp và những điều bạn cần biết.

1. MẪU NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHUẨN Y KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN DANH DỰ

Nhấn để tải Mẫu quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên danh dự

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  • Căn cứ mục 3, điều 4, chương I, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
  • Xét đề nghị của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH….

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Chuẩn y kết nạp đồng chí….làm ĐOÀN VIÊN DANH DỰ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH.

Kể từ ngày…tháng…năm…

Điều II: Ban chấp hành …………………….. có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

…, ngày…tháng…năm…

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐOÀN VIÊN DANH DỰ

Quyền và nghĩa vụ của đoàn viên danh dự là một phần quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, theo Hướng dẫn 22-HD/TWĐTN năm 2013. Đoàn viên danh dự được trao thẻ đoàn, có quyền tham gia một số sinh hoạt và hoạt động của Đoàn, từ đó góp phần vào sự phong trào của tổ chức.

Họ có quyền thảo luận, đề xuất ý kiến về các công việc của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đặc biệt, đoàn viên danh dự tham gia tích cực vào công tác giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi, cùng những hoạt động tuyên truyền, nhằm mở rộng ảnh hưởng của Đoàn trong cộng đồng thanh thiếu nhi và xã hội. Điều này góp phần xây dựng một thế hệ trẻ tích cực, có ý thức và trách nhiệm với xã hội.

3. THEO QUY ĐỊNH TUỔI ĐOÀN LÀ BAO NHIÊU?

Theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS HCM, cá nhân cần nằm trong độ tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) đến không quá 30 tuổi. Điều này phản ánh cam kết của tổ chức đối với việc đào tạo và phát triển thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho họ tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể.

Ngoài tuổi tác, các đoàn viên cần đáp ứng tiêu chí như trình độ văn hóa tối thiểu là tiểu học, có tinh thần yêu nước, trung thành với lý tưởng Đảng và chính quyền, có năng lực học tập và lao động tốt, cùng với ý thức đoàn kết và tinh thần năng nổ trong các công tác đoàn thể. Điều này nhấn mạnh vai trò của Đoàn trong việc đào tạo và định hình nhân cách của thế hệ trẻ.

4. THỦ TỤC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Thủ tục kết nạp Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, theo Hướng dẫn 16-HD/TWĐTN-BTC năm 2018, đặc tả một quy trình rõ ràng và minh bạch để chọn lựa những thành viên tích cực và đủ điều kiện tham gia hoạt động của tổ chức này.

Bước 1: Thanh niên tự nguyện viết đơn và báo cáo lý lịch cho chi đoàn, chi đoàn cơ sở. Hành động này thể hiện sự tự chủ và cam kết của đối tượng đối với việc tham gia Đoàn.

Bước 2: Trước khi kết nạp, thanh niên cần học Điều lệ Đoàn và nhận những kiến thức cơ bản về Đoàn, giúp họ hiểu rõ hơn về mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức.

Bước 3: Người được giới thiệu cần có đoàn viên hoặc đảng viên làm người giới thiệu, người này cần có quan hệ công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất 3 tháng liên tục. Điều này đảm bảo tính chất đồng đội và hiểu biết sâu sắc về đối tượng.

Hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được giới thiệu bởi tập thể chi hội.
Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam được giới thiệu bởi ban chấp hành chi hội.
Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được giới thiệu bởi tập thể chi đội.

Bước 4: Hội nghị chi đoàn, chi đoàn cơ sở tiến hành xét kết nạp và biểu quyết tán thành. Quyết định chuẩn y được đoàn cấp trên trực tiếp ra, đối với chi đoàn cơ sở thì là nghị quyết kết nạp. Điều này đảm bảo quyết định được đưa ra theo quy trình chính thức và có tính minh bạch.

Trong các trường hợp đặc biệt như miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và vùng có điều kiện khó khăn, quy trình xét kết nạp có thể điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, như sự đồng ý của đoàn cấp trên và ban chấp hành chi đoàn. Điều này làm cho thủ tục trở nên linh hoạt và có thể thích ứng với môi trường đặc biệt.

Trường hợp thanh niên đang học trung học phổ thông ở nơi chưa có tổ chức chi đoàn, quy trình kết nạp sẽ được thực hiện bởi ban chấp hành đoàn trường, làm cho quy trình trở nên linh hoạt và thuận tiện. Điều này nhấn mạnh cam kết của Đoàn đối với việc thu hút các thành viên tiềm năng từ mọi ngóc ngách của xã hội.

5. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q1: Làm thế nào để trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

A1: Để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bạn cần tự nguyện viết đơn và báo cáo lý lịch cho chi đoàn, chi đoàn cơ sở. Hãy học Điều lệ Đoàn và nhận kiến thức cơ bản về tổ chức trước khi kết nạp.

Q2: Điều kiện nào cần đáp ứng để trở thành đoàn viên?

A2: Ngoài độ tuổi từ 16 đến không quá 30 tuổi, các đoàn viên cần đáp ứng các tiêu chí như trình độ văn hóa tối thiểu là tiểu học, tinh thần yêu nước, trung thành với lý tưởng Đảng và chính quyền, năng lực học tập và lao động tốt, cùng với ý thức đoàn kết và năng nổ.

Q3: Làm thế nào quy trình kết nạp được tiến hành?

A3: Quy trình kết nạp bao gồm việc người được giới thiệu cần có người giới thiệu là đoàn viên hoặc đảng viên, có quan hệ công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất 3 tháng liên tục. Hội nghị chi đoàn, chi đoàn cơ sở xét kết nạp và trực tiếp quyết định chuẩn y (đối với chi đoàn) hoặc ra nghị quyết kết nạp (đối với chi đoàn cơ sở).

Q4: Quy trình có điều chỉnh đối với các vùng đặc biệt và trường hợp đặc biệt nào?

A4: Trong các vùng miền đặc biệt hoặc khi không thể họp toàn thể chi đoàn, quy trình có thể được điều chỉnh với sự đồng ý của đoàn cấp trên và ban chấp hành chi đoàn. Đối với thanh niên học trung học ở nơi chưa có tổ chức chi đoàn, quy trình kết nạp sẽ được thực hiện bởi ban chấp hành đoàn trường.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2024 Mẫu…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…