MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU ĐỘC ĐÁO CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2024

Rate this post

Nghỉ hưu luôn là vấn đề quan trọng mà mọi người lao động quan tâm để bảo vệ quyền lợi của mình. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về nghỉ hưu, Luật Sư Tuấn muốn chia sẻ với bạn đọc một mẫu quyết định nghỉ hưu mới nhất năm 2022.

1. Tuổi nghỉ hưu là gì?

Theo Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu được quy định như sau:

  • Lao động nam phải đủ 62 tuổi vào năm 2028, và lao động nữ phải đủ 60 tuổi vào năm 2035 nếu làm việc trong điều kiện bình thường.
  • Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động bình thường là 60 tuổi 03 tháng đối với nam và 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ.
  • Người lao động có những trường hợp đặc biệt như suy giảm khả năng lao động, làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở vùng khó khăn có thể nghỉ hưu sớm không quá 05 tuổi so với quy định.
  • Những người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và những trường hợp đặc biệt khác cũng có thể nghỉ hưu muộn không quá 05 tuổi so với quy định.

2. Mẫu quyết định nghỉ hưu là gì?

Mẫu quyết định nghỉ hưu là một văn bản được sử dụng khi người lao động muốn nghỉ hưu. Đây là văn bản bắt buộc phải nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội để xét duyệt chế độ hưu trí.

3. Mẫu quyết định nghỉ hưu của doanh nghiệp

!Doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……………………(1) Số: …………………../QĐ-…

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội; Căn cứ Bộ luật Lao động 2019; Xét đề nghị của …………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà) …………………………………………… sinh ngày …/…/…….
Mã số BHXH: Số điện thoại di động:……………………………………………………………….
Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:……………………………………………..
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………..
Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày …../…../………..
Nơi cư trú khi nghỉ hưu (3):……………………………………………
Hình thức nhận lương hưu (4): ………………………………………….
Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu (5):………………………………………

Điều 2. Chế độ hưu trí đối với ông (bà) ……………………do Bảo hiểm xã hội huyện (quận)/tỉnh (thành phố)……………..giải quyết theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Điều 3. ……………………….(6) và ông (bà) ……………………………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này././.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • BHXH (7);
  • Lưu ………………… ……………………..(2) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Hướng dẫn lập mẫu quyết định nghỉ hưu

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động;
(2): Chức danh người đứng đầu có thẩm quyền ra quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nghỉ hưu.
(4) Ghi hình thức nhận lương hưu: Nếu nhận lương hưu bằng tiền mặt thông qua tổ chức dịch vụ BHXH thì ghi rõ: Nhận lương hưu qua tổ chức dịch vụ BHXH; nếu nhận lương hưu qua tài khoản thẻ thì ghi rõ nhận lương hưu qua tài khoản thẻ và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.
(5) Ghi địa chỉ nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu.
(6) Chức danh lãnh đạo các đơn vị liên quan (nếu có);
(7) Ghi tên cơ quan BHXH tỉnh/huyện nơi nộp hồ sơ giải quyết.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của Luật Sư Tuấn về Mẫu quyết định nghỉ hưu của doanh nghiệp mới nhất năm 2022. Trong quá trình tìm hiểu, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc Hotline để được hỗ trợ giải đáp.

Nguồn: https://izumi.edu.vn/Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Điều lệ Hội Nông…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…