Mẫu Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Huy Công Trường: Đảm Bảo Tính Minh Bạch và Hiệu Quả Trong Xây Dựng

Rate this post

Trong quá trình quản lý dự án xây dựng, Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Huy Công Trường đóng vai trò quan trọng. Bài viết này sẽ giới thiệu về mẫu quyết định này, bao gồm những yếu tố cần thiết và tại sao nó là một phần quan trọng trong quản lý dự án xây dựng. Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu quyết định này làm thế nào đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong xây dựng không?

1. Quy định của pháp luật về ban chỉ huy công trường

1.1 Đối Diện Với Chức Trách Quan Trọng

Ban Chỉ Huy Công Trường – Đội Ngũ Năng Động và Chuyên Nghiệp

Ban chỉ huy công trường là một tập hợp các chuyên gia và những thành viên có năng lực vững về lĩnh vực thi công. Nhiệm vụ của họ không chỉ là giám sát mọi khía cạnh của công trường mà còn bao gồm việc đảm bảo rằng mọi công việc được thực hiện đúng theo kỹ thuật và tiêu chuẩn đặt ra. Để trở thành một thành viên trong ban chỉ huy, điều kiện cần là sở hữu chứng chỉ hành nghề phù hợp, chứng nhận năng lực và kiến thức chuyên sâu về ngành xây dựng.

Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Huy – Nền Tảng Quan Trọng

Việc thành lập ban chỉ huy trưởng công trường không chỉ là quyết định đơn lẻ mà còn là một quy trình chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Mẫu quyết định này không chỉ đưa ra thông tin về thành viên trong ban mà còn định rõ vai trò và trách nhiệm của họ. Điều này giúp tạo nên một tổ chức có trật tự và hiệu quả, đặt ra những tiêu chí cao về chất lượng và an toàn trong quá trình thi công.

Chứng Chỉ Hành Nghề – Điều Kiện Cần Thiết

Theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP, chỉ huy trưởng cần phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Điều này đòi hỏi cá nhân phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời đạt được các tiêu chí tương ứng với các hạng. Chứng chỉ này không chỉ là giấy tờ pháp lý mà còn là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và năng lực trong quản lý và giám sát thi công xây dựng.

Trong bối cảnh ngành xây dựng đang phát triển, ban chỉ huy công trường đóng vai trò quan trọng, và chứng chỉ hành nghề là cầu nối quan trọng giữa kiến thức chuyên môn và nhiệm vụ quản lý thi công, đảm bảo sự an toàn và chất lượng cho mọi dự án xây dựng.

1.2 Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Trong Hoạt Động Xây Dựng

Để đảm bảo chất lượng và an toàn trong lĩnh vực xây dựng, việc cấp chứng chỉ hành nghề là quan trọng, và nó phải tuân thủ theo các điều kiện chung dưới đây:

 • Năng Lực Hành Vi Dân Sự:

Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Đồng thời, họ cần có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam, đối với người nước ngoài, và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 • Trình Độ Chuyên Môn và Kinh Nghiệm:

Hạng I: Đòi hỏi trình độ đại học thuộc chuyên ngành liên quan, kèm theo thời gian kinh nghiệm từ 07 năm trở lên.
Hạng II: Yêu cầu trình độ đại học thuộc chuyên ngành tương ứng, với thời gian kinh nghiệm từ 04 năm trở lên.
Hạng III: Đối với người có trình độ đại học, thì thời gian kinh nghiệm là từ 02 năm trở lên; còn đối với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp, thì thời gian là từ 03 năm trở lên.

 • Yêu Cầu Sát Hạch:

Cá nhân cần đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực cụ thể mà họ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Quy định này không chỉ là bước quan trọng để bảo đảm chất lượng chuyên môn mà còn giúp xây dựng một đội ngũ chuyên gia có kỹ năng và hiểu biết đầy đủ, đảm bảo rằng mọi công trình xây dựng được triển khai một cách an toàn và hiệu quả.

1.3 Yêu Cầu Chuyên Môn Cho Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Để xác định chuyên môn và năng lực của cá nhân trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng, quy trình xét cấp chứng chỉ hành nghề đặt ra những yêu cầu cụ thể như sau:

 • Giám Sát Công Tác Xây Dựng Công Trình:

Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến xây dựng công trình.

 • Giám Sát Công Tác Lắp Đặt Thiết Bị:

Chuyên môn được đào tạo trong các chuyên ngành như điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, và các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

 • Điều Kiện Tương Ứng Cho Các Hạng Chứng Chỉ Hành Nghề:

Hạng I: Yêu cầu đã làm giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trường, hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên, thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Hạng II: Yêu cầu đã làm giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trường, hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên, thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Hạng III: Yêu cầu đã tham gia giám sát thi công xây dựng, hoặc tham gia thiết kế xây dựng, hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên, thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Những yêu cầu này đảm bảo rằng người được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng có đủ kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong mọi công trình xây dựng.

2. Điều kiện để trở thành chỉ huy công trường

Căn cứ quy định tại Điều 74 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện hành nghề chỉ huy trưởng công trường như sau:

2.1 Điều Kiện Đảm Nhận Chức Danh Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Để đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường, cá nhân cần đáp ứng những điều kiện cụ thể tương ứng với từng hạng chứng chỉ hành nghề, bao gồm:

Hạng I: Yêu cầu có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã từng làm chỉ huy trưởng công trường cho ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II trở lên, cùng lĩnh vực nghề.

Hạng II: Đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã có kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng công trường cho ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III trở lên, trong cùng lĩnh vực nghề.

Hạng III: Cần có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng cho ít nhất 01 công trình cấp III hoặc 02 công trình cấp IV trở lên, trong cùng lĩnh vực nghề.

2.2 Phạm Vi Hoạt Động Của Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Hạng I: Được phân công làm chỉ huy trưởng công trường cho tất cả các công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thuộc lĩnh vực công trình đã từng làm chỉ huy trưởng.

Hạng II: Được giao nhiệm vụ làm chỉ huy trưởng công trường cho các công trình từ cấp II trở xuống, thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thuộc lĩnh vực công trình đã từng làm chỉ huy trưởng.

Hạng III: Được ủy quyền làm chỉ huy trưởng công trường cho các công trình cấp III, cấp IV thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thuộc lĩnh vực công trình đã tham gia thi công xây dựng.

Những quy định này giúp định rõ trách nhiệm và phạm vi hoạt động của chỉ huy trưởng công trường, đồng thời đảm bảo rằng họ có đủ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với loại công trình cụ thể mà họ sẽ đảm trách.

3. Mẫu quyết định thành lập ban chỉ huy công trường mới nhất

Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường không chỉ là quyết định quan trọng mà còn là bước quan trọng trong quá trình quản lý hoạt động xây dựng. Đây là một quyết định được đưa ra và thực hiện bởi giám đốc, người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của công ty.

Khi dự án xây dựng bắt đầu, việc thành lập Ban chỉ huy trường là không thể thiếu để đảm bảo sự tổ chức và giám sát hiệu quả. Các thành viên của Ban chỉ huy cần phải có năng lực, trình độ, bằng cấp và kinh nghiệm đủ, đảm bảo chuẩn mực chất lượng và đảm nhận trách nhiệm trong việc giám sát công trình.

Quyết định của giám đốc phải được đưa ra một cách cân nhắc, chọn lựa các chủ thể có năng lực chuyên môn tốt nhất. Đồng thời, giám đốc chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đảm bảo tính minh bạch và đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ và quyền hạn. Bằng việc lý và đóng dấu xác nhận, giám đốc thể hiện sự chắc chắn và cam kết trong quá trình thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định.

Nhấn để tải Mẫu quyết định thành lập ban chỉ huy công trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/QĐ-BCHCT Cầu Giấy, ngày 24 tháng 03 năm 2021

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

 • Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần ABC được thông qua;
 • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc công ty.
 • Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: 02/2023/HĐXD ngày 15 tháng 03 năm 2023 giữa Chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng gói thầu xây dựng số 12/QĐ-BCHCT.

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập Ban chỉ huy công trường)

Điều 1:

Nay quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường trực thuộc Công ty để thực hiện gói thầu “Xây lắp thiết bị xây dựng”

Thuộc dự án: Xây dựng trung cư đô thị, gồm những ông/bà có tên sau đây:

 • Ông: Nguyễn Văn C Chức vụ: Chỉ huy trưởng
 • Ông: Nguyễn Văn H Chức vụ: Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công;

Điều 2:

Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm thay mặt Công ty trực tiếp điều hành mọi công việc tại công trình: “lắp ráp thi công xây dựng” thường xuyên báo cáo tình hình, chất lượng, tiến độ thi công về Công ty, chịu trách nhiệm trước Bên giao thầu và Giám đốc công ty về các quyết định của mình.

Điều 3:

Các phòng, Ban bộ phận Công ty và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu từ ngày ký.

Nơi nhận:

 • Điều 1;
 • Chủ đầu tư;
 • Lưu Công ty

Công ty Cổ phần ABC

(ký và ghi rõ họ tên)

4. Cách Viết Quyết Định Trong Xây Dựng Công Trình

4.1. Đối Tượng Ra Quyết Định: Giám Đốc Công Ty

Quyết định trong xây dựng công trình thường được đưa ra bởi Giám đốc, người quản lý và điều hành các hoạt động của công ty. Điều này đòi hỏi việc thành lập Ban chỉ hủy để điều hành các hoạt động cụ thể, giám sát hiệu quả xây dựng.

4.1.1. Thành Viên Ban Chỉ Hủy

Các thành viên tham gia chỉ hủy phải đảm bảo về năng lực, trình độ, bằng cấp và kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng giám sát công trình.

4.1.2. Trách Nhiệm Của Giám Đốc

Quyết định của Giám đốc cần cân nhắc hiệu quả và chọn chủ thể có năng lực chuyên môn tốt nhất. Giám đốc cũng phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình.

4.2. Thông Tin Về Doanh Nghiệp

Thông tin về tên, địa chỉ và mã số doanh nghiệp được đề cập để xác định tính cụ thể của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ như địa chỉ phòng giao dịch và số điện thoại cũng cần được cung cấp.

4.3. Căn Cứ Đưa Ra Quyết Định

Quyết định phải xác định căn cứ trên các tiêu chuẩn pháp luật, thể hiện thẩm quyền của người ra quyết định, và đảm bảo năng lực của thành viên tham gia vào ban chỉ hủy.

4.4. Thông Tin Về Gói Thầu, Dự Án

Thông tin này liên quan đến công việc sẽ được tiến hành trong tương lai. Ban chỉ hủy cần phối hợp để hoàn thành dự án và đảm bảo tiến độ.

4.5. Thông Tin Của Thành Viên Ban Chỉ Hủy

Thông tin đầy đủ về thành viên, năng lực, chức vụ, và hạng năng lực cũng như trách nhiệm và quyền hạn phải được trình bày để đảm bảo chất lượng thi công.

4.6. Xác Định Quyền Hạn, Trách Nhiệm Cho Ban Chỉ Hủy

Quyền hạn và trách nhiệm của Ban chỉ hủy cần được xác định để đảm bảo hiệu quả chỉ huy, triển khai công trình đúng tiến độ, và mang lại chất lượng cho doanh nghiệp.

5. Câu hỏi thường gặp

Q1: Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường là gì và tại sao lại quan trọng trong xây dựng?

A1: Quyết định này là quyết định của giám đốc để tạo ra một nhóm chỉ huy chuyên nghiệp, giúp tổ chức và giám sát hiệu quả trong quá trình xây dựng. Nó định rõ vai trò và trách nhiệm của từng thành viên, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình.

Q2: Nguyên tắc quan trọng nào cần tuân theo khi chọn thành viên cho Ban chỉ huy công trường?

A2: Các thành viên phải đáp ứng về năng lực, trình độ, bằng cấp và kinh nghiệm. Điều này đảm bảo rằng Ban chỉ huy có đội ngũ chuyên gia đủ chất lượng để giám sát công trình và đối mặt với mọi thách thức.

Q3: Làm thế nào giám đốc đảm bảo quyết định của mình là hiệu quả và minh bạch?

A3: Giám đốc cần cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn những chủ thể có năng lực chuyên môn tốt nhất. Quyết định của ông ấy cần được lý và đóng dấu xác nhận, thể hiện sự chắc chắn và cam kết trong thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định.

Q4: Tại sao phải thành lập Ban chỉ huy công trường trước khi bắt đầu một dự án xây dựng?

A4: Ban chỉ huy giúp tổ chức và quản lý hiệu quả các hoạt động xây dựng. Việc thành lập sớm nhóm này đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng và giám sát chặt chẽ, đồng thời đặt nền móng cho việc thực hiện dự án một cách an toàn và hiệu quả.

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Trao quyết định nghỉ hưu đối với 3 cán bộ Những điều…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm MẪU…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng lao động: Giải quyết chấm dứt hợp đồng và quan hệ lao động Mẫu hợp…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…