Mẫu quyết định thưởng lương tháng 13

Rate this post

Bạn đang tìm kiếm “Mẫu quyết định thưởng lương tháng 13” để đảm bảo doanh nghiệp của bạn thực hiện quy trình thưởng lương một cách đúng đắn và pháp lý? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một mẫu quyết định chi tiết và hữu ích để giúp bạn hiểu rõ và áp dụng đúng quy định. Hãy cùng tìm hiểu và giải đáp các thắc mắc của bạn!

1. Mẫu quyết định thưởng lương tháng 13 mới nhất

Hiện nay, việc thưởng lương tháng 13 không có mẫu quyết định cụ thể theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và các văn bản liên quan. Doanh nghiệp sẽ phải tự soạn thảo quyết định này để đảm bảo tính chính xác và pháp lý. Trong quá trình soạn thảo, doanh nghiệp cần xác định rõ các thông tin như số tiền thưởng, tiêu chí thưởng, và các điều kiện liên quan. Đồng thời, việc tham khảo các quy định liên quan và tư vấn pháp lý sẽ giúp đảm bảo quyết định thưởng lương tháng 13 tuân thủ theo luật và không gặp vấn đề pháp lý trong tương lai.

Mẫu quyết định thưởng lương tháng 13

2. Doanh nghiệp có bắt buộc thưởng lương tháng 13 cho người lao động không?

Căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Thưởng

 1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

 2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo luật lao động, không có quy định cụ thể về lương tháng 13, chỉ đề cập đến tiền thưởng. Lương tháng 13 có thể coi là một khoản thưởng mà người sử dụng lao động trao đối với người lao động theo thỏa thuận, thường xuyên diễn ra vào cuối năm. Thước đo thưởng dựa trên hiệu suất làm việc của người lao động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm.

Để trả lương tháng 13 hợp lý, doanh nghiệp cần tuân theo hai điều kiện quan trọng:

 1. Ban hành quy chế thưởng hợp pháp và công bố nó tại nơi làm việc.
 2. Người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện nhận lương tháng 13 theo quy chế đã được công bố.

Việc này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong việc thưởng lương tháng 13 và tuân thủ theo quy định của pháp luật lao động.

3. Tiền lương tháng 13 có phải khoản thu nhập chịu thuế không?

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tiền lương tháng 13 được coi là một khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động sẽ phải nộp thuế cho khoản thu nhập này theo quy định của pháp luật thuế.

4. Câu hỏi thường gặp

 1. Câu hỏi: Làm thế nào để xác định mức thưởng lương tháng 13 cho nhân viên?
  Trả lời: Doanh nghiệp cần xem xét hiệu suất làm việc và kết quả kinh doanh để đưa ra quyết định công bằng và hợp lý về mức thưởng lương tháng 13.

 2. Câu hỏi: Doanh nghiệp cần thực hiện những bước gì để trả lương tháng 13 đúng quy định pháp luật?
  Trả lời: Đầu tiên, doanh nghiệp cần ban hành quy chế thưởng hợp pháp và công bố nó tại nơi làm việc. Sau đó, đảm bảo rằng người lao động đáp ứng đủ điều kiện nhận lương tháng 13 theo quy chế đã được công bố.

 3. Câu hỏi: Lương tháng 13 có phải là khoản thu nhập chịu thuế không?
  Trả lời: Đúng, tiền lương tháng 13 được coi là một khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế.

 4. Câu hỏi: Nếu doanh nghiệp không có quy chế thưởng, có thể trả lương tháng 13 cho nhân viên không?
  Trả lời: Không, doanh nghiệp cần phải có quy chế thưởng hợp pháp để trả lương tháng 13. Việc này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thưởng lương tháng 13.

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà trong tương lai: Điều khoản và…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Hợp…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Giấy quyết định ly hôn của Tòa án có quan trọng không? Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua nhà ở năm 2024…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…