Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Trường Thành

Rate this post

Company Logo

Xin chào bạn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC vào ngày 11/10/2021 để hướng dẫn chi tiết về cách làm sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng. Hãy cùng tôi đi vào chi tiết thông tin này nhé!

Mẫu Sổ Quỹ Tiền Mặt S6-HKD

Để bắt đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu sổ quỹ tiền mặt S6-HKD dành cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đây là một phần quan trọng để theo dõi tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt. Nhưng trước tiên, hãy xem qua một số thông tin về mẫu sổ này:

 • Hộ, cá nhân kinh doanh: …………… Mẫu số S6-HKD
 • Địa chỉ: ……………………….(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Sổ quỹ tiền mặt bao gồm các cột như sau:

 1. Ngày, tháng ghi sổ
 2. Ngày, tháng chứng từ
 3. Số hiệu chứng từ
 4. Diễn giải
 5. Số tiền
 6. Ghi chú
 7. Thu
 8. Chi
 9. Tồn

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng mẫu sổ quỹ tiền mặt này, hãy theo dõi mục “Phương pháp ghi sổ quỹ tiền mặt” dưới đây.

Phương pháp ghi sổ quỹ tiền mặt

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mở sổ quỹ tiền mặt để theo dõi tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam.
b) Căn cứ và phương pháp ghi sổ: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dựa vào các phiếu thu, phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ để ghi sổ quỹ tiền mặt. Số tiền mặt dư đầu kỳ (cuối kỳ trước) được ghi vào cột 3.

 • Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
 • Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.
 • Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn theo trình tự thời gian.
 • Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.
 • Cột 1: Số tiền nhập quỹ.
 • Cột 2: Số tiền xuất quỹ.
 • Cột 3: Số dư tồn quỹ. Số tiền tồn quỹ phải khớp đúng với số tiền mặt trong quỹ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể xem thêm tại đây.

Mẫu Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng S7-HKD

Hãy tiếp tục với mẫu sổ tiền gửi ngân hàng S7-HKD dành cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đây là một công cụ quan trọng để theo dõi chi tiết tiền gửi tại từng ngân hàng và từng số hiệu tài khoản giao dịch. Dưới đây là một số thông tin về mẫu sổ này:

 • Hộ, cá nhân kinh doanh: …………… Mẫu số S7-HKD
 • Địa chỉ: ……………………….(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Sổ tiền gửi ngân hàng bao gồm các cột như sau:

 1. Ngày, tháng ghi sổ
 2. Chứng từ
 3. Diễn giải
 4. Số tiền
 5. Ghi chú
 6. Số hiệu
 7. Ngày, tháng
 8. Thu (gửi vào)
 9. Chi (rút ra)
 10. Còn lại

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng mẫu sổ tiền gửi ngân hàng này, hãy theo dõi mục “Phương pháp ghi sổ tiền gửi ngân hàng” dưới đây.

Phương pháp ghi sổ tiền gửi ngân hàng

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mở sổ tiền gửi ngân hàng để theo dõi chi tiết tiền gửi tại từng ngân hàng và từng số hiệu tài khoản giao dịch của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Mỗi tài khoản tại từng ngân hàng sẽ được mở một sổ tiền gửi ngân hàng riêng.
b) Căn cứ và phương pháp ghi sổ: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dựa vào giấy báo Nợ, báo Có hoặc bảng sao kê của ngân hàng để ghi sổ tiền gửi ngân hàng. Số tiền gửi ngân hàng dư đầu kỳ (cuối kỳ trước) được ghi vào cột 3.

 • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
 • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để ghi sổ.
 • Cột D: Ghi tóm tắt nội dung của chứng từ.
 • Cột 1: Ghi số tiền gửi vào ngân hàng.
 • Cột 2: Ghi số tiền rút ra khỏi ngân hàng.
 • Cột 3: Ghi số tiền hiện còn gửi lại tại ngân hàng. Cuối tháng, cộng số tiền đã gửi vào và rút ra để tính số tiền còn gửi tại ngân hàng. Số dư trên sổ tiền gửi ngân hàng được đối chiếu với số dư tại ngân hàng để xác định số chênh lệch thừa thiếu.

Lời Kết

Đó là tất cả về mẫu sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng dùng cho cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói hoặc có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, hãy liên hệ với Luật Sư Tuấn theo thông tin dưới đây để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời nhất!

Luật Sư Tuấn

Hãy để Luật Sư Tuấn giúp bạn giải quyết các vấn đề kế toán một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy!

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Năm Học 2022 – 2023, Cha Mẹ Học…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Đã có Thông tư 13/2023/TT-BTC sửa đổi quy định về thuế GTGT Thông tư 08/2019/TT-BYT: Định mức sử dụng máy móc thiết…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…