CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRƯỜNG THÀNH

Rate this post

Giấy đề nghị tạm ứnggiấy thanh toán tiền tạm ứng là những tài liệu quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Với giấy đề nghị tạm ứng, bạn có thể làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ. Còn giấy thanh toán tiền tạm ứng giúp bạn ghi nhận các khoản tiền đã nhận và đã chi từ nguồn tạm ứng. Dưới đây là mẫu giấy đề nghị tạm ứng và giấy thanh toán tiền tạm ứng, cùng với cách ghi chi tiết. Mời các bạn cùng theo dõi để biết thêm thông tin.

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200

Đơn vị: ………………. Mẫu số 03 – TT Bộ phận: ……………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày ….. tháng ….. năm ……

Số: ………………… Kính gửi: ……………………………………………… Tên tôi là: ……………………………………………….. Bộ phận (hoặc Địa chỉ): ……………………………………. Đề nghị tạm ứng số tiền: …………………………………….(Viết bằng chữ)…………….. ……………………………………………………………………………………………………… Lý do tạm ứng: ………………………………………………………………………………… Thời hạn thanh toán: …………………………………………………………………………

Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Cách ghi giấy đề nghị tạm ứng

mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị và tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do người yêu cầu tạm ứng viết 1 bản và gửi cho giám đốc doanh nghiệp (người xét duyệt tạm ứng). Người yêu cầu tạm ứng ghi rõ họ tên, đơn vị, bộ phận và số tiền yêu cầu tạm ứng (viết bằng số và bằng chữ). Lý do tạm ứng cần ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng như: tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp khách… Thời hạn thanh toán cần được ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng. Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến, sau đó được giám đốc duyệt chi. Kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ để thực hiện xuất quỹ.

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200

Đơn vị: ………………. Mẫu số 04 – TT Bộ phận: ……………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG Ngày ….. tháng ….. năm ……

Số: ………………… Nợ: ………………… Có: …………………. – Họ và tên người thanh toán: ………………………………………. – Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………… – Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng

 1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

………………………….

 1. Số tạm ứng kỳ này:

………………………….

 • Phiếu chi số ………….ngày ………

………………………….

 • Phiếu chi số ………….ngày ………

………………………….

………………………….

II. Số tiền đã chi

………………………….

 1. Chứng từ số ………..ngày………..

………………………….

………………………….

III. Chênh lệch

………………………….

 1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

………………………….

 1. Chi quá số tạm ứng (II – I)

………………………….

Giám đốc Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Người đề nghị thanh toán (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Cách ghi giấy thanh toán tiền tạm ứng

giấy thanh toán tiền tạm ứng

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị và tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm ứng; họ tên, đơn vị của người thanh toán. Dựa vào chỉ tiêu của cột A, kế toán ghi vào cột 1 như sau:

Mục I- Số tiền tạm ứng:

Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này, bao gồm:

 • Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Dựa vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán để ghi.
 • Mục 2: Số tạm ứng kỳ này: Dựa vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.

Mục II- Số tiền đã chi:

Dựa vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.

Mục III- Chênh lệch:

Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II:

 • Nếu số tạm ứng chi không hết, ghi vào dòng 1 của Mục III.
 • Nếu chi quá số tạm ứng, ghi vào dòng 2 của Mục III.

Sau khi hoàn thiện Giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng kiểm tra và giám đốc duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được sử dụng làm căn cứ ghi sổ kế toán. Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải được xử lý bằng việc thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải được xử lý bằng việc xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng. Chứng từ gốc và giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan.

Lời kết

Trên đây là mẫu giấy đề nghị tạm ứng và giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, vui lòng liên hệ Kế toán Trường Thành theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất!

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Trường Thành
Địa chỉ: No01 LK65 Khu đất dịch vụ 16 17 18a 18b Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội
Số điện thoại: 090 328 45 68
Email: [email protected]
Website: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Thông tư 19/2023/TT-BYT – Hướng…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Tải file Excel theo thông tư 200/2014/TT-BTC Quy định bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Tìm hiểu những quy định mới về…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thông tư 18/2018/TT-BYT: Thay đổi quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú Luật Sư Tuấn:…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…