Thông tư 15/2019/TT-BXD: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Rate this post

Đơn giá nhân công xây dựng là một trong những yếu tố quan trọng trong ngành xây dựng. Hiểu được tầm quan trọng đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 để hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Dưới đây là những điểm cần lưu ý trong thông tư này.

Nguyên tắc khảo sát, thu thập đơn giá nhân công xây dựng

Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn việc khảo sát, thu thập và xác định đơn giá nhân công xây dựng theo nhóm nhân công xây dựng. Việc lựa chọn khu vực để khảo sát và công bố đơn giá phải đảm bảo đủ thông tin, độ tin cậy và phản ánh đúng mặt bằng giá thuê lao động. Các công trình, dự án được lựa chọn cần đảm bảo tính phổ biến và chuyên gia tham gia phải có kinh nghiệm và hiểu rõ thị trường nhân công.

Tổ chức điều tra, khảo sát đơn giá nhân công xây dựng

Quy trình điều tra và khảo sát được thực hiện theo các bước sau:

  1. Cơ quan chủ trì thành lập tổ khảo sát.
  2. Lập kế hoạch khảo sát.
  3. Thông báo kế hoạch thực hiện khảo sát.
  4. Tiến hành khảo sát, thu thập đơn giá nhân công xây dựng.

Điều tra và khảo sát đơn giá nhân công xây dựng

Thông tư quy định cách định giá nhân công xây dựng dựa trên các công tác xây dựng. Đơn giá nhân công xây dựng của mỗi công tác được điều tra bằng mẫu phiếu khảo sát theo quy định của thông tư. Tương tự, đơn giá nhân công tư vấn xây dựng cũng được xác định dựa trên công việc tư vấn.

Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng

Hồ sơ xác định đơn giá nhân công xây dựng bao gồm quyết định thành lập tổ khảo sát, kế hoạch khảo sát, thuyết minh khảo sát và file phần mềm tính toán đơn giá nhân công xây dựng.

Quy đổi đơn giá nhân công xây dựng

Thông tư 15/2019/TT-BXD cũng hướng dẫn cách quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong hệ thống định mức dự toán xây dựng. Công thức quy đổi dựa trên giá nhân công xây dựng của nhóm và cấp bậc của nhân công.

Ví dụ tính toán được trình bày trong thông tư giúp thể hiện cách xác định đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc.

Luật Sư Tuấn sẽ tiếp tục cung cấp thông tin hữu ích về lĩnh vực luật pháp. Nếu bạn cần tư vấn về các vấn đề pháp luật, hãy liên hệ ngay với chúng tôi tại Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Hướng dẫn lập và ký chứng từ kế…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Tài khoản 139 – Dự phòng phải thu khó đòi Công tác Xã hội: Đồng hành và Hỗ trợ Cùng Bệnh Nhân…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Mẫu phiếu xuất kho mới nhất và cách viết Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT: Tiêu chuẩn cơ sở vật chất cho trường mầm non,…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…