Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH: Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cơ sở sản xuất, kinh doanh

Rate this post

Nếu bạn đảm đang quản lý hoặc làm việc tại một công ty, cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh, việc đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động là rất quan trọng. Đó chính là lý do mà Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH đã được ban hành. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tư này và những yêu cầu cần tuân thủ.

Nội dung kiểm tra

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định rõ về việc kiểm tra an toàn và vệ sinh lao động. Dưới đây là một số nội dung cần được kiểm tra:

 1. Tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh lao động như khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, và đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn.
 2. Xem xét hồ sơ, sổ sách, nội quy, quy trình và biện pháp an toàn.
 3. Kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn và biện pháp an toàn đã được ban hành.
 4. Đảm bảo an toàn và vệ sinh của các máy móc, thiết bị, nhà xưởng và nơi làm việc.
 5. Sử dụng và bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế.
 6. Thực hiện các nội dung của kế hoạch an toàn và vệ sinh lao động.
 7. Đáp ứng các kiến nghị từ đoàn thanh tra và kiểm tra.
 8. Quản lý thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 9. Đảm bảo kiến thức an toàn, vệ sinh lao động và khả năng xử lý sự cố và cấp cứu của người lao động.
 10. Tổ chức ăn uống, bồi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
 11. Nhận xét và giải quyết các đề xuất về an toàn và vệ sinh lao động được đưa ra bởi người lao động.
 12. Quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động và phong trào trong cơ sở.
 13. Các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Hình thức kiểm tra

Thông tư cũng quy định về hình thức kiểm tra an toàn và vệ sinh lao động. Dưới đây là một số hình thức kiểm tra thường được áp dụng:

 1. Kiểm tra tổng thể các nội dung về an toàn và vệ sinh lao động theo quyền hạn của cấp kiểm tra.
 2. Kiểm tra chuyên đề từng nội dung theo kế hoạch an toàn và vệ sinh lao động.
 3. Kiểm tra sau đợt nghỉ sản xuất dài ngày.
 4. Kiểm tra trước hoặc sau mùa mưa, bão.
 5. Kiểm tra sau sự cố hoặc sau sửa chữa lớn.
 6. Kiểm tra định kỳ để nhắc nhở hoặc chấm điểm để xét duyệt thi đua.
 7. Các hình thức kiểm tra khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

Tổ chức việc kiểm tra

Để đảm bảo tính hiệu quả của việc tự kiểm tra, cần thực hiện các bước sau:

 1. Thành lập đoàn kiểm tra tại các cấp doanh nghiệp và phân xưởng.
 2. Họp đoàn kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xác định lịch kiểm tra.
 3. Thông báo lịch kiểm tra đến các đơn vị hoặc tổ chức sản xuất.
 4. Tiến hành kiểm tra, bao gồm việc báo cáo và cung cấp thông tin cho đoàn kiểm tra.
 5. Lập biên bản kiểm tra, ghi nhận xét và kiến nghị đối với đơn vị được kiểm tra.
 6. Xử lý kết quả sau kiểm tra, bao gồm việc xây dựng kế hoạch khắc phục các thiếu sót tồn tại.
 7. Thông báo kết quả tự kiểm tra đến toàn thể người lao động.

Luật Sư Tuấn luôn đồng hành cùng bạn trong việc tuân thủ quy định về an toàn và vệ sinh lao động. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy truy cập tại đây.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Tài khoản 811 là tài khoản gì? Hạch…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…