Không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho người dân

Rate this post

Mỗi khi nghe đến chuyện đất nông nghiệp, chắc hẳn chúng ta không thể không nghĩ đến những nông dân chăm chỉ làm việc trên ruộng đồng, tạo ra những nguồn thực phẩm tươi ngon cho đất nước. Tuy nhiên, có một vấn đề đang đặt ra là liệu chính sách hiện tại có phù hợp với thực tế của những người làm nông? Liệu chúng ta cần điều chỉnh lại chính sách giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng hay không?

Vấn đề cần giải quyết

Cử tri tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 64/NĐ-CP về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Đã hơn 28 năm kể từ khi Nghị định này được ban hành, và nhiều quy định trong đó đã không còn phù hợp với thực tế.

Ngày nay, đa số những người sử dụng đất theo Nghị định số 64/NĐ-CP đã già cả, không còn sức lao động, nhiều người đã qua đời hoặc chuyển đến thành phố sinh sống với con cái. Một số khác đã tìm kiếm cơ hội làm ăn ở xa, làm việc ở nước ngoài, dẫn đến ruộng đất bị bỏ hoang, gây khó khăn cho việc quản lý đất đai của chính quyền địa phương.

Ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã có ý kiến như sau: Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 đã được thay thế bởi Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đã nêu quan điểm là Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai. Đồng thời, không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân, nhưng Nhà nước sẽ có chính sách phù hợp để đất nông nghiệp được người trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng với hiệu quả cao nhất.

Cần cân nhắc trước khi thay đổi chính sách

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, nhiều địa phương đã thực hiện dồn điền, đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Một số trường hợp Nhà nước đã thu hồi đất và người có đất đã được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đã tìm được việc làm mới. Việc chia lại ruộng đất sẽ xóa bỏ những thành quả đã đạt được trong thời gian qua và mang đến một sự thay đổi lớn về chính sách, có thể gây xáo trộn khu vực nông thôn và ảnh hưởng đến ổn định xã hội.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai năm 2013 cũng đã có các quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ và điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã được quy định rõ ràng trong Luật. Việc thực hiện điều chỉnh đất nông nghiệp sẽ tạo ra sự không bình đẳng giữa những người sử dụng đất.

Kết luận

Như vậy, việc điều chỉnh lại chính sách giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng đang là một vấn đề được mở ra để thảo luận. Chúng ta cần lắng nghe ý kiến của các bên liên quan và xem xét kỹ lưỡng các ảnh hưởng có thể xảy ra trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đối với tường thuật chi tiết hơn về vấn đề này, bạn có thể đến với trang web Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Hướng dẫn đánh giá nhận xét của Bộ…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam: Hướng dẫn phòng và xử trí phản vệ Thông tư 83/2012/TT-BTC: Hướng dẫn các biện pháp…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thông tư 23/2023/TT-BTNMT: Góp phần bảo vệ tài nguyên biển hiệu quả Thông tư 329/2016/TT-BTC: Bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…