Hệ thống văn bản

Rate this post

Luật Sư Tuấn – Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam. Hãy cùng tôi khám phá nhé!

Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo thông tư này, đơn giá nhân công là mức giá nhân công cho một công việc xác định trong xây dựng trên thị trường. Mức giá nhân công được xác định dựa trên trình độ tay nghề, uy tín của người lao động và quan hệ cung cầu lao động trên thị trường.

Thông tư cũng quy định các nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công, đảm bảo mức giá nhân công phù hợp với trình độ tay nghề, mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động và các yêu cầu chi trả của người lao động.

Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Thông tư này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ngoài ra, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn vốn khác cũng khuyến khích áp dụng các quy định của thông tư này.

Phạm vi điều chỉnh bao gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng và chỉ số giá xây dựng.

Phương pháp xác định giá nhân công thị trường trong xây dựng

Việc xác định giá nhân công thị trường trong xây dựng được thực hiện thông qua các bước sau:

  1. Phân chia khu vực (vùng): Việc phân chia khu vực để khảo sát thực hiện theo quy định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng.

  2. Xác định đối tượng điều tra, khảo sát: Thực hiện điều tra, khảo sát công nhân trực tiếp xây dựng và thợ chính, thợ phụ thuộc các thành phần kinh tế trên thị trường lao động.

  3. Cách thức điều tra, khảo sát: Phỏng vấn trực tiếp hoặc gửi phiếu điều tra khảo sát cho đối tượng được khảo sát.

  4. Số lượng khảo sát: Đảm bảo số lượng khảo sát đủ để đạt được mức tin cậy. Số lượng khảo sát tối thiểu phải là 15 thợ chính và 15 thợ phụ.

  5. Xử lý số liệu điều tra, khảo sát: Xác định giá nhân công trung bình của thợ bậc 3,5/7 và từ đó tính toán giá nhân công cho các bậc thợ khác.

  6. Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét và quyết định việc điều chỉnh giá nhân công xây dựng với hệ số không quá 1,2 lần mức giá nhân công trung bình tính toán.

Với việc xác định giá nhân công thị trường trong xây dựng, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sẽ trở nên chính xác và minh bạch hơn, đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong xây dựng công trình.

Nếu bạn cần thêm thông tin về luật sư trong lĩnh vực này, hãy liên hệ với “Luật Sư Tuấn” tại https://luatsutuan.net. Chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn!

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ:…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông tư 07/2005/TT-BNV: Hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức Thông…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Quy định về quan trắc nước thải theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT Nghị định 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…