Hướng dẫn tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Phần 2)

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Chào các bạn đọc của Chuyên Gia Sức Khỏe! Trong phần 1 của bài viết, chúng ta đã tìm hiểu phương pháp kế toán cho 05 giao dịch chính của tài khoản 353 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá phương pháp kế toán cho một số giao dịch khác của tài khoản này.

Mục lục

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi)

3.6. Ghi nhận khi cấp trên cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho đơn vị cấp dưới

Khi cấp trên cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho đơn vị cấp dưới, chúng ta thực hiện ghi nợ cho tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534). Đồng thời, ghi có cho các tài khoản 111, 112.

3.7. Ghi nhận số quỹ khen thưởng, phúc lợi do đơn vị cấp trên cấp xuống

Khi đơn vị cấp trên cấp xuống quỹ khen thưởng, phúc lợi, chúng ta thực hiện ghi nợ cho các tài khoản 111, 112 và ghi có cho tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532).

3.8. Ghi nhận quỹ phúc lợi ủng hộ các vùng thiên tai, hỏa hoạn, chi từ thiện…

Trong trường hợp quỹ phúc lợi được sử dụng để ủng hộ các vùng thiên tai, hỏa hoạn, chi từ thiện, chúng ta ghi nợ cho tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532), và ghi có cho các tài khoản 111, 112.

Toàn văn File Word Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán năm 2023

Hướng dẫn tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Phần 2)

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

3.9. Ghi nhận khi đầu tư, mua sắm tài sản cố định hoàn thành bằng quỹ phúc lợi đưa vào sử dụng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp

Khi đầu tư hoặc mua sắm tài sản cố định hoàn thành bằng quỹ phúc lợi để sử dụng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp, chúng ta ghi nợ cho tài khoản 211 – tài sản cố định hữu hình (nguyên giá) và tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có). Đồng thời, ghi có cho các tài khoản 111, 112, 241, 331…

Nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ, thì nguyên giá tài sản cố định bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

3.10. Ghi nhận khi tính hao mòn tài sản cố định đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp định kỳ

Khi tính hao mòn tài sản cố định đầu tư hoặc mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp định kỳ, chúng ta ghi nợ cho tài khoản 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định, và ghi có cho tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định.

3.11. Khi nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi

  • Để ghi giảm tài sản cố định nhượng bán hoặc thanh lý, chúng ta thực hiện ghi nợ cho tài khoản 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định (giá trị còn lại) và tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn). Ghi có cho tài khoản 211 – tài sản cố định hữu hình (nguyên giá).

  • Để phản ánh các khoản thu, chi nhượng bán hoặc thanh lý tài sản cố định, chúng ta thực hiện:

  • Đối với các khoản chi, ghi nợ cho tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532) và tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có). Ghi có cho các tài khoản 111, 112, 334…

  • Đối với các khoản thu, ghi nợ cho các tài khoản 111, 112. Ghi có cho tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532) và tài khoản 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có).

3.12. Kế toán chuyển giao tài sản là các công trình phúc lợi

Trong trường hợp chuyển giao nhà ở cán bộ, công nhân viên đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi của doanh nghiệp cho cơ quan nhà đất địa phương để quản lý, chúng ta thực hiện ghi nợ cho tài khoản 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định (giá trị còn lại) và tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn). Ghi có cho tài khoản 211 – tài sản cố định hữu hình (nguyên giá).

3.13. Ghi nhận trường hợp chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc từ Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành công ty

Khi chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc từ Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành công ty, chúng ta ghi nợ cho tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3354) và ghi có cho các tài khoản 111, 112…

3.14. Ghi nhận trường hợp công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trường hợp công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, chúng ta ghi nợ cho tài khoản 3531 – Quỹ khen thưởng, tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá bán thấp hơn mệnh giá) và ghi có cho tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu, tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá bán cao hơn mệnh giá).

3.15. Kế toán xử lý số dư quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi trước khi xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

  • Khi chuyển số dư quỹ khen thưởng và phúc lợi cho người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hoá, chúng ta ghi nợ cho tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532) và ghi có cho tài khoản 334 – Phải trả người lao động.

  • Khi chi tiền từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động, chúng ta ghi nợ cho tài khoản 334 – Phải trả người lao động. Đồng thời, ghi có cho các tài khoản 111, 112.

  • Trường hợp doanh nghiệp đã chi quá Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tài khoản 353 có số dư Nợ), chúng ta xử lý như sau:

  • Đối với khoản đã chi trực tiếp cho người lao động có tên trong danh sách thường xuyên tại thời điểm có quyết định cổ phần hoá và trước khi bán cổ phần ưu đãi, chúng ta ghi nợ cho tài khoản 138 – Phải thu khác. Ghi có cho tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532).

  • Đối với các khoản bị xuất toán, chi biếu tặng hoặc chi cho người lao động đã nghỉ mất việc, thôi việc trước thời điểm quyết định số cổ phần hoá doanh nghiệp và được cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp xử lý như khoản phải thu không có khả năng thu hồi, chúng ta ghi nợ cho các tài khoản 111, 112, 334 (phần tổ chức, cá nhân phải bồi thường), tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp. Ghi có cho tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Luật Sự Tuấn để được tư vấn chi tiết.

Rất mong rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách kế toán cho tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại trong phần bình luận bên dưới. Chúc bạn thành công trong công việc kế toán của mình!

Related Posts

Cách hạch toán hàng nhập khẩu mới nhất 2023

Hạch toán hàng nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp tham gia giao thương quốc tế. Với tư cách là…

Công văn hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại: Danh sách mới nhất

Có thể bạn quan tâm Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản Quy trình thành lập, nhiệm vụ của Hội đồng tư…

Phụ lục Thông tư 153/2010/TT-BTC | metadata.com.vn

Phụ lục 1 Có thể bạn quan tâm Mẫu nhận xét môn Mỹ Thuật tiểu học theo Thông tư 27: Đánh giá học tập, năng lực và…

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện

Thứ bảy, 8 Tháng Tám 2013Có thể bạn quan tâm Mẫu phiếu Nhập Kho file excel theo thông tư 200 và 133 mới nhất 2024 Thông tư…

Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Luật Sư Tuấn xin giới thiệu Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP “Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình”….

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chào mừng các bạn đến với bài viết của chúng tôi! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tắc kế toán các…