Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động

Rate this post

Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động

Tại sao doanh nghiệp phải ban hành nội quy lao động?

Nếu Bộ luật Lao động là khung pháp lý cơ bản để mọi doanh nghiệp điều chỉnh các hoạt động trong quan hệ lao động, thì nội quy lao động lại là “luật riêng” của mỗi doanh nghiệp để phù hợp với đặc thù công việc, tính chất ngành nghề, lĩnh vực.

Việc ban hành nội quy lao động là điều kiện bắt buộc của các doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên (khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2012), nhưng cũng là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp có thể duy trì nề nếp, trật tự có hiệu quả.

Với những doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động, không bắt buộc phải xây dựng nội quy thành văn bản. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng quản lý, doanh nghiệp cũng nên có thỏa thuận về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Trước khi ban hành nội quy, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Đồng thời, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký nội quy lao động

Nếu vi phạm những quy định trên, theo khoản 12 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng vì không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động

CÔNG TY……….

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày …. tháng ….. năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy lao động

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

  • Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18/6/2012;
  • Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty (1)…………………………………;
  • Căn cứ kết quả lấy ý kiến người lao động về nội dung Nội quy lao động ngày … tháng … năm…;
  • Để tạo môi trường quản lý lao động trên cơ sở hợp tác, gắn bó, hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và cá nhân người lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy lao động của Công ty (2)………………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nội quy lao động được đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh (3)…………… Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Trưởng (Phó) phòng (ban) và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Phòng Lao động Thương binh và Xã hội …..
  • Lưu: ……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn soạn Quyết định ban hành nội quy lao động

(1) (2) Ghi đầy đủ, chính xác tên doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.
(3) Nội quy lao động của doanh nghiệp được đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Trên đây là Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động được sử dụng phổ biến nhất hiện nay do Luật Sư Tuấn cung cấp.

>> Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động nào cho đúng?

Thùy Linh

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất 2024 Thời Cơ Cách…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Mẫu…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự và những vấn đề cần lưu ý Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất tại…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…