Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg: Đơn giản hóa thủ tục hành chính một cửa liên thông

Rate this post

Sự tiện lợi và đơn giản hóa thủ tục hành chính đã trở thành một ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. Với mục tiêu này, ngày 25/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Một cửa, một cửa liên thông: Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Theo quy định mới, việc giải quyết thủ tục hành chính chỉ cần thông qua một cửa duy nhất, từ đó giảm bớt tình trạng lằng nhằng, phức tạp và rườm rà mà người dân thường gặp phải. Đồng thời, cơ chế một cửa liên thông cũng giúp các cơ quan hành chính nhà nước hợp tác và chia sẻ thông tin để tạo ra một quy trình thuận tiện và nhanh chóng.

Đơn giản hóa quy trình thủ tục

Với quy chế mới, Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg đã bổ sung quy định về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ từ các cá nhân và tổ chức, sau đó chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại được trang bị trang thiết bị điện tử và sử dụng phần mềm điện tử trong các giao dịch hành chính.

Phạm vi áp dụng

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông áp dụng trong giải quyết thủ tục hành chính được thuộc thẩm quyền của các cơ quan như: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, quận, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại các địa phương; Các lĩnh vực như đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, tư pháp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước.

Quy trình thực hiện

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg cũng định rõ về khái niệm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tổ chức Bộ phận này tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk

Phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trung ương và địa phương trong việc phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2015 và thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Điều này chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Luật Sư Tuấn sẽ là đồng hành đáng tin cậy của bạn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính phức tạp. Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2023 Hồ sơ thi bằng lái…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Sổ…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm 02/08/1945: Hội nghị Potsdam kết thúc Thủ tục ly hôn đơn phương: 4 bước giải quyết nhanh nhất Bốn sai lầm nhà…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…