Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg: Cơ chế một cửa liên thông gia tăng sự tiện lợi cho công dân

Rate this post

Giới thiệu

Bạn có biết rằng cơ chế một cửa liên thông đã được áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương? Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg đã ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp. Với sự tiến bộ của công nghệ, việc giải quyết công việc với cơ quan hành chính nhà nước đã trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Hãy cùng tìm hiểu thêm về quyết định này và những lợi ích mà nó mang lại.

Chương I: Những quy định chung

Điều 1: Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Cơ chế một cửa là quá trình giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước. Cơ chế một cửa liên thông là quá trình giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của nhiều cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2: Các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Quyết định này đặt ra một số nguyên tắc quan trọng để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Các nguyên tắc bao gồm:

  1. Thủ tục hành chính phải đơn giản, rõ ràng, và đúng pháp luật.
  2. Các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân phải được công khai.
  3. Mọi yêu cầu và kết quả phải được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  4. Giải quyết công việc phải nhanh chóng và thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.
  5. Sự phối hợp giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước phải được đảm bảo để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Chương II: Trách nhiệm triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh còn có trách nhiệm phân loại công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và quy định thời gian giải quyết công việc.

Chương III: Vị trí, cán bộ, công chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Điều 8: Vị trí của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đặt tại các văn phòng cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã. Các cơ quan hành chính nhà nước phải đảm bảo diện tích phòng làm việc, trang thiết bị, và điều kiện làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Điều 10: Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân và xử lý hồ sơ theo quy trình đúng quy định. Đối với các công việc giải quyết trong ngày, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ tiếp nhận và giải quyết ngay trước khi trình lãnh đạo ký và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Các công việc giải quyết theo thời gian định sẽ được trình lãnh đạo ký và hẹn ngày trả kết quả.

Chương IV: Các điều kiện bảo đảm và khen thưởng, kỷ luật

Điều 12: Phòng làm việc, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải có phòng làm việc và trang thiết bị đủ điều kiện để đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả công việc của tổ chức, cá nhân. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp có trách nhiệm bố trí diện tích phòng làm việc và các trang thiết bị cần thiết.

Điều 14: Khen thưởng, kỷ luật

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông sẽ được đánh giá trong việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và của cán bộ, công chức. Những cán bộ, công chức hoàn thành tốt công việc này sẽ được khen thưởng, trong khi những người vi phạm sẽ bị kỷ luật.

Kết luận

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg đã tạo ra cơ chế một cửa liên thông, giúp giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Việc thực hiện cơ chế này đã đạt được những thành tựu đáng kể và được đánh giá cao. Cơ chế một cửa liên thông không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho công dân, mà còn góp phần nâng cao sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Hãy tham gia và trải nghiệm cơ chế một cửa liên thông để trải nghiệm sự tiện ích và tiến bộ của công nghệ!

Xem thêm thông tin tại Luật Sư Tuấn

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Phụ lục gia hạn hợp đồng kinh tế mới nhất 2023 MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Mẫu…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Hợp đồng lao động thời vụ: Mẫu hợp đồng lao động thú vị Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…