Hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Rate this post

Thông tư 133/2016/TT-BTC đã hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng tài khoản 642 để phản ánh các chi phí quản lý kinh doanh.

1. Các khoản chi phí bán hàng được phản ánh bởi tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh)

Theo quy định tại khoản 1.1 Điều 64 Thông tư 133/2016/TT-BTC, chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Cụ thể, chi phí bán hàng bao gồm các chi phí như chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa, chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ phận bán hàng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động của nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu, công cụ lao động, khấu hao tài sản cố định dùng cho bộ phận bán hàng, dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.

2. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp được phản ánh bởi tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh)

Theo quy định tại khoản 1.1 Điều 64 Thông tư 133/2016/TT-BTC, chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp. Cụ thể, chi phí quản lý kinh doanh bao gồm các chi phí như lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp, chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao tài sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế môn bài, khoản lập dự phòng phải thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.

Như vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể sử dụng tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh) để phản ánh các chi phí bán hàng (như: chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng…) và chi phí quản lý doanh nghiệp (như: lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp…).

3. Xử lý các khoản chi phí không được coi là chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1.2 Điều 64 Thông tư 133/2016/TT-BTC, các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa mà không được coi là chi phí được trừ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Đọc tiếp về hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023 tại đây

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Trường hợp mua hàng hóa được lập bảng kê 01/TNDN Kết cấu và nội dung tài khoản 138 (Phải thu khác) Mẫu…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Đánh giá và Khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30: Tạo động lực và sự tự tin trong học…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Văn bản pháp luật: Luật đất đai qua các thời kỳ Đã có Thông tư 109/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung quy định…