Thông tư 01/2019/TT-VKSTC về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát

Rate this post

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thông tư 01/2019/TT-VKSTC về công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Xét nâng bậc lương trước hạn cho những người được khen thưởng

Thông tư này đã đưa ra một quy định quan trọng về việc xét nâng bậc lương trước hạn đối với những cá nhân được khen thưởng trong ngành Kiểm sát. Điều này tạo thêm động lực và khuyến khích các cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân cống hiến và làm việc tốt hơn.

Danh hiệu thi đua và khen thưởng

Thông tư này cũng quy định rõ ràng về danh hiệu thi đua và khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Các danh hiệu thi đua cá nhân bao gồm: Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, ngành Kiểm sát nhân dân và thi đua toàn quốc. Đối với các tập thể, danh hiệu bao gồm: Tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân và Chính phủ.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu

Đối với danh hiệu Lao động tiên tiến, chỉ những người đã vào ngành Kiểm sát trên 10 tháng, không bị kỷ luật từ khiêm trách trở lên mới được xét tặng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như nghỉ thai sản, bị thương khi làm nhiệm vụ, được cử đi đào tạo hay bồi dưỡng từ 1 năm trở lên vẫn được xem xét tặng danh hiệu này.

Ưu tiên xét nâng bậc lương và cử đi nghiên cứu, học tập

Các cá nhân được tặng thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc các danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” không chỉ được khen thưởng theo quy định mà còn được ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Nhà nước và của ngành. Ngoài ra, họ còn được ưu tiên đi nghiên cứu, học tập, công tác, bồi dưỡng để nâng cao trình độ ở trong nước hoặc nước ngoài.

Tước danh hiệu vinh dự Nhà nước

Tuy nhiên, nếu những cá nhân đã được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước vi phạm pháp luật hình sự và bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực và bị tuyên án từ hình phạt tù có thời hạn trở lên, họ sẽ bị tước danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 28/06/2019.

Điều này đồng nghĩa với việc Thông tư 01/2019/TT-VKSTC sẽ thay thế hoàn toàn Quyết định 306/QĐ-VKSTC và Quyết định 307/QĐ-VKSTC. Tuy nhiên, từ ngày 15/12/2020, Thông tư này sẽ chỉ còn có hiệu lực cho một phần, do Thông tư 01/2020/TT-VKSTC thay thế.

Để biết thêm chi tiết về Thông tư 01/2019/TT-VKSTC, bạn có thể truy cập tại đây.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Nghị định 72/2019/NĐ-CP: Định cấu trúc và quy định về quy hoạch xây dựng Hệ thống tài khoản kế toán theo thông…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG: Đào tạo kế toán thực hành thực tế Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT: Quy chế công khai đối…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 13/2024/TT-BQP: Đơn giản hơn, thuận tiện hơn cho việc xác nhận bệnh binh của quân nhân đã xuất ngũ Cách…