Thông tụ 04/2018/TT-BNV: Hướng dẫn bổ nhiệm và phụ cấp trách nhiệm kế toán

Rate this post

Trong lĩnh vực kế toán nhà nước, việc bổ nhiệm và phụ cấp trách nhiệm công việc cho kế toán trưởng và phụ trách kế toán là một vấn đề quan trọng. Điều này được quy định rõ trong Thông tư 04/2018/TT-BNV ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2018.

Quy định về phạm vi

Thông tư này hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các đơn vị sau đây:

  1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan).
  2. Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn.
  3. Cơ quan nhà nước.
  4. Đơn vị sự nghiệp công lập.
  5. Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
  6. Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập.
  7. Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.
  8. Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị – xã hội cụ thể.
  9. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của cơ quan, đơn vị quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Điều kiện chức danh kế toán trưởng và phụ trách kế toán

Để được bổ nhiệm vào chức danh kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, người đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

Quy trình bổ nhiệm và thẩm quyền

Quá trình bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán được quy định cụ thể trong thông tư này. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền sẽ thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc cho kế toán trưởng và phụ trách kế toán.

Thời điểm và hồ sơ bổ nhiệm

Quá trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải được thực hiện đúng thủ tục và thời gian quy định. Hồ sơ bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cũng cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định.

Phụ cấp trách nhiệm công việc

Người được bổ nhiệm vào chức danh kế toán trưởng và phụ trách kế toán sẽ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định. Mức phụ cấp này được tính dựa trên mức lương cơ sở.

Trách nhiệm của các đơn vị

Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động về trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng, đơn vị kế toán và người làm kế toán theo quy định của pháp luật. Các cơ quan và đơn vị cũng phải chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc bổ nhiệm và phụ cấp trách nhiệm công việc cho kế toán trưởng và phụ trách kế toán theo đúng quy định.

Với thông tư này, việc bổ nhiệm và phụ cấp trách nhiệm công việc cho kế toán trưởng và phụ trách kế toán sẽ được thực hiện đúng quy trình và quy định, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong công tác kế toán nhà nước.

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Những thông tư quan trọng mà kế toán cần biếtCó thể bạn quan tâm Mẫu Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Thông tư 232/2012/TT-BTC: Hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…