Chế độ tiền lương làm thêm giờ của giáo viên được tính như thế nào?

Rate this post

Giáo viên

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Bạn đã bao giờ thắc mắc về chế độ tiền lương làm thêm giờ của giáo viên được tính như thế nào chưa? Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này cùng Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT.

Khi nào giáo viên được tính tiền lương làm thêm giờ?

Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, giáo viên sẽ được hưởng tiền lương dạy thêm giờ khi đã được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP và hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy cùng các nhiệm vụ công tác khác theo chế độ làm việc của nhà giáo. Đồng thời, số giờ dạy thêm được tính trả lương dạy thêm giờ không được vượt quá số giờ làm thêm theo quy định.

Bên cạnh đó, theo Điều 106 Bộ Luật lao động 2012, các cơ sở giáo dục công lập được yêu cầu giáo viên làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Được sự đồng ý của giáo viên;
  • Bảo đảm số giờ làm thêm của giáo viên không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày. Trong trường hợp áp dụng làm việc theo tuần, tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày, không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm. Trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm;
  • Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, các cơ sở giáo dục công lập phải bố trí thời gian nghỉ bù cho giáo viên.

Theo quy định trên, giáo viên sẽ được tính tiền lương làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên

Theo khoản 1 Điều 3 của Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên được tính căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) của một tháng.

Theo đó, tiền lương dạy thêm giờ của giảng viên, giáo viên các cấp được tính theo công thức sau:

  • Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;
  • Tiền lương 01 giờ dạy thêm = Tiền lương 01 giờ dạy x 150%;
  • Tiền lương 01 giờ dạy:
    • Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề: Được tính theo công thức nêu trên, trong đó định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giáo viên cùng bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đó.
    • Đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Được tính theo công thức nêu trên, trong đó định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giảng viên cùng chức danh, bộ môn của cơ sở giáo dục đó.

Hy vọng rằng thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chế độ tiền lương làm thêm giờ của giáo viên. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể truy cập vào Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam để có thêm thông tin chi tiết.

Ty Na

XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Related Posts

Tải ngay mẫu phiếu xuất kho Excel mới nhất theo TT 133, TT 200

Phiếu xuất kho là một loại giấy tờ quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp bán hàng nào giúp quản lý vật tư, sản phẩm hay…

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Trong lĩnh vực công vụ, việc làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm không còn xa lạ với chúng ta. Việc này có thể áp…

Thông tư 65/2020/TT-BCA: CSGT – Thay đổi cách tiếp cận để bảo đảm trật tự giao thông

Có thể bạn quan tâm Thông tư 35/2015/TT-BTNMT: Định hướng bảo vệ môi trường cho khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ…

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT: Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Với mục đích tạo ra sự chính xác và minh bạch trong việc quản lý đất đai, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT đã được Ban Tài nguyên và Môi…

Thành phần, tiêu chuẩn, số lượng ủy viên Hội đồng quân nhân

The Hội đồng quân nhân, or Military Council, is an essential organization within the military. It is responsible for making decisions, coordinating activities, and ensuring the smooth…

Những quy định mới nhất về tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 105 với hiệu lực từ ngày hôm nay (1/1), quy định tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức…