[Cập nhật] Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 133 đầy đủ

Rate this post

Hình dung bạn đang là chủ sở hữu một doanh nghiệp vừa và nhỏ, và bạn muốn hiểu rõ về hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 – một thông tư quan trọng về kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hãy đọc bài viết này để biết thêm chi tiết.

Hệ thống tài khoản kế toán là gì?

Tài khoản kế toán là cách phân loại các đối tượng kế toán theo nội dung kinh tế, giúp cung cấp thông tin quản lý và báo cáo. Sổ tài khoản được sử dụng để theo dõi tài khoản kế toán. Hệ thống tài khoản kế toán, còn được gọi là bảng tài khoản kế toán, bao gồm các tài khoản kế toán được sử dụng để phản ánh tình trạng biến động của các đối tượng hạch toán.

Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 là gì?

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 là hệ thống tài khoản kế toán được Bộ Tài Chính công bố. Được ban hành ngày 26/08/2016, thông tư này nhằm thay thế cho Quyết định 48 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Thông tư 133 cung cấp hướng dẫn nguyên tắc lập sổ kế toán và thực hiện báo cáo tài chính.

Những tài khoản bị xóa bỏ theo Thông tư 133

Thông tư 133 đã xóa bỏ một số tài khoản kế toán. Dưới đây là danh sách những tài khoản đã bị xóa:

 • TK 142: Trả trước ngắn hạn.
 • TK 159: Các khoản dự phòng.
 • TK 171: Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ.
 • TK 221: Đầu tư tài chính dài hạn.
 • TK 244: Ký quỹ, ký cước dài hạn.
 • TK 311: Vay ngắn hạn.
 • TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả.
 • TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu.
 • TK ngoài bảng: 001, 002, 003, 004, 007.

Cách chuyển số dư tài khoản bị xóa sang tài khoản mới

Khi sử dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 133, bạn cần chuyển số dư từ các tài khoản bị xóa sang các tài khoản mới. Dưới đây là cách chuyển số dư từ một số tài khoản đã bị xóa:

 • TK 121 đầu tư tài chính ngắn hạn chuyển sang TK 128/1288 đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 • TK 1113, 1123 về vàng bạc đá quý chuyển sang TK 152, 155, 156 hàng tồn kho và TK 2288 nếu không được xét là hàng tồn kho.
 • TK 142 trả trước ngắn hạn chuyển sang 242 chi phí trả trước.
 • TK 1388, 244 ký quỹ ký cược ngắn hạn và dài hạn chuyển sang 1386 cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược.
 • TK 159, 229 chuyển sang TK 229 dự phòng tổn thất tài sản.
 • TK 311 vay ngắn hạn chuyển đến TL 315 nợ dài hạn đến hạn trả.
 • TK 3411, 3412 chuyển sang 314 vay nợ thuê tài chính.
 • TK 3412 chuyển đến 3386 nhận ký quỹ ký cược.
 • TK 335 chuyển sang 352 dự phòng hàng trả.

Đối tượng áp dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 133

Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực điện lực, khí đốt, bảo hiểm, chứng khoán… thường áp dụng hệ thống tài khoản này.

Đối tượng không áp dụng bảng tài khoản theo thông tư 133

Thông tư 133 không áp dụng cho các đối tượng sau:

 • Doanh nghiệp nhà nước.
 • Doanh nghiệp có 50% vốn điều lệ nhà nước.
 • Các đơn vị hợp tác xã, liên hiệp tác xã.

4 lưu ý khi sử dụng bảng tài khoản theo Thông tư 133 mới

Khi sử dụng bảng tài khoản theo Thông tư 133, bạn cần lưu ý những điều sau:

 1. Cần thông báo cho cơ quan thuế khi muốn sử dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 133.
 2. Áp dụng từ đầu năm tài chính và xuyên suốt cả năm.
 3. Bạn có thể mở thêm tài khoản cấp 2, cấp 3 mà không cần đề nghị lên Bộ Tài chính.
 4. Để chỉnh sửa hoặc bổ sung tài khoản cấp 1, 3, bạn cần có công văn chấp nhận từ Bộ Tài Chính.

Dùng thử hóa đơn điện tử

Bảng tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Dưới đây là bảng tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Số TT Số hiệu kế toán Tên tài khoản Cấp 1 Cấp 2
1 111 Tiền mặt 1111 1112
2 112 Tiền gửi Ngân hàng 1121 1122
3 121 Chứng khoán kinh doanh
4 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1281 1288
5 131 Phải thu của khách hàng
6 133 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1332
7 136 Phải thu nội bộ 1361 1368
8 138 Phải thu khác 1381 1386
9 141 Tạm ứng
10 151 Hàng mua đang đi đường
11 152 Nguyên liệu, vật liệu
12 153 Công cụ, dụng cụ
13 154 Chi phí sản xuất kinh, doanh dở dang
14 155 Thành phẩm
15 156 Hàng hoá
16 157 Hàng gửi đi bán
17 211 Tài sản cố định 2111 2112
18 214 Hao mòn tài sản cố định 2141 2142
19 217 Bất động sản đầu tư
20 228 Đầu tư góp vào đơn vị khác 2281 2288
21 229 Dự phòng tổn thất tài sản 2291 2294
22 241 Xây dựng cơ bản dở dang 2411 2412
23 242 Chi phí trả trước
24 331 Phải trả cho người bán
25 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3331 3339
26 334 Phải trả người lao động
27 335 Chi phí phải trả
28 336 Phải trả nội bộ 3361 3368
29 338 Phải trả, phải nộp khác 3381 3388
30 341 Vay và nợ thuê tài chính 3411 3412
31 352 Dự phòng phải trả 3521
32 353 Quỹ khen thưởng phúc lợi 3531 3532
33 356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 3561 3562
34 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4111 4118
35 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
36 418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
37 419 Cổ phiếu quỹ
38 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4211 4212
39 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5111 5113
40 515 Doanh thu hoạt động tài chính
41 611 Mua hàng
42 631 Giá thành sản xuất
43 632 Giá vốn hàng bán
44 635 Chi phí tài chính
45 642 Chi phí quản lý kinh doanh 6421 6422
46 711 Thu nhập khác
47 811 Chi phí khác
48 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
49 911 Xác định kết quả kinh doanh

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 mới nhất

Hiện nay, phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice là một trong những phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 150.000 khách hàng sử dụng, MISA meInvoice đáp ứng mọi yêu cầu của thông tư và nghị định hiện hành.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Luật Sư Tuấn! Nếu bạn quan tâm đến phần mềm MISA meInvoice và muốn dùng thử MIỄN PHÍ trong 7 ngày với đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA, vui lòng liên hệ hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký tại đây.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Thông tư 01/2024/TT-BNV hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022 và Nghị định 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ Thông tư 13/2019/TT-BYT của…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế: Đến với bệnh viện bệnh nhiệt đới để khám bệnh, chữa bệnh Sổ sách kế…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn Thông tư 45/2013/TT-BTC: Tiêu…