Quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Rate this post

Chao mừng bạn đến với Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là một chủ đề rất quan trọng và đáng chú ý, mà Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 143/2023/TT-BQP vào ngày 27/12/2023 để điều chỉnh nội dung này.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này tập trung vào việc quy định về nguyên tắc, thời hiệu, thời hạn; hình thức và thẩm quyền xử lý kỷ luật; hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật; trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các nhóm sau đây:

  1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  2. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu của Ban Cơ yếu Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  3. Lao động hợp đồng đang phục vụ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ.

  4. Quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

  5. Dân quân, tự vệ phối thuộc với Quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đang đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội, trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật.

  6. Học viên đào tạo sĩ quan dự bị tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội; công dân được trưng tập vào phục vụ trong Quân đội.

  7. Người thôi phục vụ trong Quân đội, thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ nhưng vi phạm kỷ luật trong thời gian tại ngũ, làm việc đến mức phải xử lý kỷ luật.

Hiệu lực thi hành

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024. Nó thay thế Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng. Khi có văn bản mới thay thế các văn bản đã được chỉ dẫn trong Thông tư này, chúng ta sẽ tuân thủ theo văn bản mới ban hành.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Nếu bạn muốn đọc thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập vào Luật Sư Tuấn để cập nhật File đính kèm!

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông tư số 47/2011/TT-BCA: Hướng dẫn Nghị định 27/2010/NĐ-CP về tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ Hạch Toán Giảm Giá…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thông tư 21/2013/TT-NHNN: Mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại Tự quyết toán thuế TNCN cần Thư xác nhận thu…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…