Kết quả triển khai Thông tư số 124/2021/TT-BCA trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Rate this post

Sau khi Bộ Công an ban hành Thông tư số 124/2021/TT-BCA triển khai đến Công an các địa phương, Công an tỉnh Kon Tum đã thực hiện Công văn số 508/UBND-NC, ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội, UBND các huyện, thành phố, và Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc Thông tư số 124/2021/TT-BCA.

Luật Sư Tuấn – Đối tác tin cậy của bạn về luật pháp

Tại địa phương, Công an các huyện, thành phố đã tổ chức tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng cấp để triển khai Thông tư số 124/2021/TT-BCA đến khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn phụ trách. Đảng ủy các cấp cũng đã ban hành và chỉ đạo cấp uỷ Chi bộ các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý ban hành Nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2022. Đáng chú ý, 100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn và 473 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và đã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” đúng quy định trong Thông tư số 124/2021/TT-BCA.

Trách nhiệm vững chắc của lực lượng Công an Kon Tum

Đồng thời, lực lượng Công an đã theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA. Họ cũng đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Bằng cách này, vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA đã được nâng cao. Đây cũng là một phần công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn an ninh trật tự
Giấy công nhận các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

Quan trọng của việc đảm bảo an ninh trật tự

Kết quả đạt được cho thấy Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp đã hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và triển khai Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an tại các đơn vị. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cũng đã nhận thức cao về vai trò, trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự tại cơ sở. Họ đã góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hãy truy cập Luật Sư Tuấn để tìm hiểu thêm thông tin pháp lý, đồng hành cùng bạn trong mọi vấn đề pháp lý!

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Tại sao bạn nên sử dụng mẫu bảng chấm công trực tuyến Tìm Hiểu Quy Định Về Bảng Chấm Công Theo Thông…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet Tìm hiểu về Chi phí quản lý doanh nghiệp…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 18/2016/TT-BXD: Hướng dẫn thẩm định và phê duyệt dự án xây dựng công trình Điểm mới về hoạt động cho…